Wykłady Wojskowej Akademii Technicznej w ZSP nr 1

           Zadaniem współczesnej i nowoczesnej szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Szkoła musi stwarzać możliwie najlepsze warunki, by zapewnić indywidualny rozwój uczniów. Oznacza to, że nowoczesna szkoła powinna podejmować różne działania, w tym także sięgać do zasobów istniejących poza szkołą, których wykorzystanie daje dodatkowe, pełniejsze możliwości rozwojowe. Wykłady akademickie są właśnie taką formą zajęć, umożliwiającą rozwój zainteresowań uczniów oraz pogłębienie ich wiedzy. Taką współpracę zapewnia umowa o patronacie naukowym podpisana przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach z Wojskową Akademią Techniczną. Jest to umowa partnerska między uczelnią wyższą a naszą szkołą stwarzająca uczniom nowe możliwości rozwoju. Porozumienie to umożliwia podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy politechnicznej, także z zakresu wojskowości. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć w wykładach, prelekcjach, warsztatach i konkursach organizowanych przez pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej.

        Ze względu na coraz trudniejszą sytuację pandemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszej młodzieży i wykładowców Akademii, zmieniono formę realizacji tegorocznych, wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych. Dotychczasowe wykłady prowadzone w trybie tradycyjnym, stacjonarnym na Akademii, zostały zastąpione wykładami on-line.

        W dniach 11-29 października 2021 roku uczniowie klas I TMT, II TMT, III TPS/TMTp., III TI/THp, IV TMT i IV TI/TPS wraz z opiekunami p. Danutą Maroską, panią Teresą Rymko i panem Łukaszem Byszewskim uczestniczyli w wykładach, z zakresu różnych dziedzin politechnicznych, prowadzonych przez znakomitych pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych WAT.

         Zajęcia, których tematyka była konsultowana z naszą szkołą oraz stanowiła swojego rodzaju odpowiedź na zainteresowania młodzieży, prowadzone były przez nauczycieli (wykładowców) reprezentujący różne Wydziały Wojskowej Akademii Technicznej.

  • Wydział Nowych Technologii i Chemii: „Żołnierze cywilom – czyli o broni i amunicji”;
  • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania: „Przywództwo wojskowe – kompetencje przywódcze w dowodzeniu”;
  • Wydział Elektroniki: „Czy samolot może latać bez elektroniki”;
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej: Wozy bojowe (czołgi, bojowe wozy piechoty i kołowe transportery opancerzone);
  • Wydział Cybernetyki: „Sztuczna inteligencja”.

    Podczas prelekcji młodzież miała możliwość zadawania pytań.
Cieszymy się, że mieliśmy możliwość uczestniczenia w tak interesujących wykładach. Dziękujemy za tę wspaniałą ucztę naukową dla naszej młodzieży oraz życzymy wszystkim wykładowcom WAT wielu sukcesów i równie fascynujących prelekcji w przyszłości. 

Danuta Maroska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.