Technik mechatronik

Powrót do Rekrutacja 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Technik mechatronik – to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, informatyki. W swojej pracy zajmuję się projektowaniem urządzeń mechanicznych sterowanych komputerowo.
Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych. Zadaniem mechatronika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniających się warunkach.
NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA
zdobycie tytułu technika mechatronika
uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.
W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ
montować urządzenia i systemy mechatroniczne,
wykonywać rozruch i konserwacje urządzeń i systemów mechatronicznych,
eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne,
tworzyć dokumentacje techniczną,
programować urządzenia i systemy mechatroniczne.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik mechatronik powinien charakteryzować się:
zainteresowaniem techniką komputerową
zdolnościami manualnymi
starannością
zmysłem technicznym
poczuciem odpowiedzialności
sumiennością
kreatywnością
dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
dokładnością i terminowością
samokontrolą i cierpliwością
umiejętnością pracy pod presją czasu
umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
gotowością do ciągłego samokształcenia się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika mechatronika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwenci technikum mechatronika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w kierunkach elektrycznym mechanicznym i elektronicznym.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może podejmować pracę w:
dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym, AGD, obrabiarki CNC w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, asystenta projektanta i konstruktora.
W małych firmach w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu.