Dzień Otwarty -2024

Ósmoklasiści z wizytą w Mechaniaku

Mamy czym się pochwalić…