Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 14 października 2020 r.
Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy: 11 listopada 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 -31 grudnia 2020 r.
Nowy Rok – dzień wolny od pracy: 01 stycznia 2020 r.
Święto Trzech Króli- dzień wolny od pracy: 06 stycznia 2021 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2017 i 2012,
sesja – zima 2021:

* część pisemna: 12 stycznia 2021 r.
*część praktyczna: 11 stycznia 2021 r. – 19 lutego 2021 r.
harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Ferie zimowe: 25 stycznia 2021 r. – 07 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 01 kwietnia 2021 r. – 06 kwietnia 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasie IV technikum: 30 kwietnia 2021r.
Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od pracy: 03 maja 2021 r.

Egzamin maturalny: 04 maja 2021 r. – 20 maja 2021 r.
harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 04 maja 2021 r. – 07 maja 2021 r.
Boże Ciało – dzień wolny od pracy: 03 czerwca 2021 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 04 czerwca 2021 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2017 i 2012,
sesja – lato 2021:

* część pisemna: 22 czerwca 2021 r.
*część praktyczna: 21 czerwca – 08 lipca 2021 r.
harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 26 czerwca 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.