Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.01.2020 r.
03.01.2020 r.
04.05.2020 r.
05.05.2020 r.
06.05.2020 r.
12.06.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. – 1 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. – warmińsko-mazurskie.

Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku dla klas maturalnych 24 kwietnia 2020 r.

Egzaminy maturalne 04 – 22 maja 2020 r.
(CKE Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin maturalny)

Egzamin kwalifikacyjny cz. pisemna – 09 stycznia 2020 r.
Egzamin kwalifikacyjny cz. praktyczna – styczeń – luty 2020 r.
(termin uzależniony od kwalifikacji)

Egzamin kwalifikacyjny cz. pisemna – 17 czerwca 2020 r.
Egzamin kwalifikacyjny cz. praktyczna – czerwiec – lipiec 2020 r.
(termin uzależniony od kwalifikacji)
CKE Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin zawodowy

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020 r.

Harmonogram roku 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019

Złożenie deklaracji maturalnych: 30 września 2019

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 14 października 2019

Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy: 1 listopada 2019 r.

Obchody Święta Niepodległości: 8 listopada 2019 r.

Święto Niepodległości- dzień wolny od pracy: 11 listopada 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 -31 grudnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02-03 stycznia 2020 r.

Święto Trzech Króli- dzień wolny od pracy: 06 stycznia 2020 r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 10 stycznia 2020 r.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 11 stycznia-15 lutego 2020 r.

Zakończenie I sem: 20 grudnia 2019 r.

Termin wystawienia ocen za I semestr (pozostałe klasy): 10 stycznia 2020 r.

Koniec I semestru:  14 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe: 13 stycznia – 02 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09-14 kwietnia 2020 r.

Termin wystawienia ocen rocznych w klasie IV Technikum: 17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego w klasie IV Technikum: 24 kwietnia 2020 r.

1 maja – dzień wolny od pracy: 01 maja 2020 r.

Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego: 04 maja 2020 r. /
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Pisemny egzamin maturalny z matematyki: 05 maja 2020 r./
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego: 06 maja 2020 r./
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Termin wystawienia ocen rocznych (klasy I-III): 19 czerwca 2020 r.

Boże Ciało- dzień wolny od pracy: 11 czerwca 2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 12 czerwca 2020 r.

Zatwierdzenie rocznych ocen (klasy I-III): 23 czerwca 2020 r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 24 czerwca-9 lipca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie: 27 czerwca- 31 sierpnia 2020 r.

Rekrutacja do klas pierwszych: lipiec 2020 r.

Poprawkowe egzaminy maturalne: sierpień 2020 r.

Egzaminy poprawkowe: sierpień 2020 r.