Wojskowa Akademia Techniczna

System edukacji powinien obejmować wszystkie szczeble kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Taka współpraca zawiązała się 25.04.2016 r.  pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a naszą szkołą, ma ona na celu zacieśnienie stosunków między społecznością akademicką WAT w Warszawie a społecznością uczniowską ZSP   nr   1.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest uczelnią wyższą propagującą odpowiednie postawy etyczne studentów, prowadzącą badania naukowe na najwyższym poziomie, nastawioną na transfer wiedzy wojskowej i politechnicznej, stanowiącą zaplecze dydaktyczne i naukowo – badawcze ministra obrony narodowej.

Szkoły zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Więcej informacji można przeczytać w podpisanym przez szkoły Liście intencyjnym

Sprawdź gdzie warto studiować po skończeniu naszej szkoły.

ScreenShot022

ScreenShot025ScreenShot023ScreenShot024

Grafika pobrana ze strony Wojskowej Akademii Technicznej