Psycholog

PSYCHOLOG
mgr Katarzyna Remiszewska

GABINET: SALA NR 3 (Parter, budynek 10)
tel. 500 254 772
mail: k.remiszewska@mechaniak.edu.pl

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, zainteresowanych pomocą psychologiczną zapraszam do kontaktu z psychologiem osobiście, bądź przez komunikator Dziennika elektronicznego Librus.

Serdecznie zapraszam

Harmonogram pracy

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Czym zajmuje się psycholog szkolny

Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania. W naszej szkole pokój psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

Zadania psychologa:

Dla Ucznia:

    • rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
    • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;
    • prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;
    • prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;
    • rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
    • przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
    • podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;

Dla Rodzica:

    • indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
    • udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
    • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
    • udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
    • działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, gazetka ścienna);

Dla Nauczyciela:

    • wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
    • pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień  i potrzeb uczniów;
    • pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
    • konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
    • interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
    • pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;
    • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

Drogi Uczniu, możesz zwrócić się do szkolnego psychologa jeśli np.:

    • masz jakiś kłopot i nie wiesz jak sobie z nim poradzić;
    • chciałbyś podzielić się swoja radością lub sukcesem;
    • masz trudności w dogadaniu się z kolegami  czy koleżankami;
    • nie potrafisz porozumieć się z rodzicami, nauczycielami;
    • nie czujesz się dobrze w swojej klasie;
    • martwisz się o coś i potrzebujesz pomocy;
    • czujesz się samotny i niezrozumiany;
    • chcesz podzielić się radosną informacją;
    • jesteś nieśmiały i chciałbyś to zmienić;
    • masz trudności w nauce;
    • chciałbyś się czegoś dowiedzieć i nie wiesz kogo zapytać.

 Polecana literatura
Polecane pozycje książkowe:
„Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” – Adele Faber, Elanie Mazlish. Poznań: Media Rodzina, 2001.
„Uparte dzieci : od konfliktu do współpracy –  R. J. MacKenzie; przekł. Lucyna Wierzbowska. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
„Co wolno dziecku : rozsądne ustalenie granic” – Martin Herbert ; przekł. Ewa Jusewicz – Kalter. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
„Grzeczne dziecko” – Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
“Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością“- Faber Adele, Mazlish Elaine. Poznań: Media Rodzina 2001.