CKZ

CKZ

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Kresowiaków w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 10
tel. 533 327 910
NIP 743 11 20 770
REGON 519468402

Dyrektor CKZ – mgr inż. Jerzy Dziemiańczyk,

tel.  533 327 608, e- mail: j.dziemianczyk@mechaniak.edu.pl

Statut CKZ  – Statut

Dysponujemy internatem, w którym zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie na czas trwania kursu. Zakwaterowanie w internacie może nastąpić od godziny 6.00 w dniu rozpoczęcia zajęć.
Adres internatu:
Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Kresowiaków w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 15
11- 200 Bartoszyce,
Tel. 533 325 712
Więcej informacji o internacie szkoły znajdziesz na tej stronie.