Dokumenty do pobrania

Kandydaci do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków
w Bartoszycach przynoszą dokumenty (wniosek, ew. zgodę i zaświadczenia)
do sekretariatu szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 (blok główny, Limanowskiego 10 I piętro, pok. 20).

Kandydaci mogą składać dokumenty do dnia 19 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
na rok szkolny 2024/2025

By wziąć udział w pierwszym terminie testu sprawnościowego kandydat do klasy 1 technikum pojazdów samochodowych musi mieć podpisaną przez rodziców zgodę na udział w teście sprawnościowym.

zgoda rodzica – na uczęszczanie do klasy OPW
i na udział w teście sprawnościowym

zaświadczenie lekarskie – kandydaci do OPW

Drugi termin testów sprawnościowych

Klasa z Oddziałem Przygotowania Wojskowego 2024/2025

Powrót do Rekrutacja 2024/2025