Dokumenty do pobrania

Kandydaci do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach przynoszą dokumenty (wniosek, ew. zgodę i zaświadczenia) do sekretariatu szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 (Limanowskiego 10 I piętro).

Kandydaci do klasy 1 technikum pojazdów samochodowych z oddziałem przygotowania wojskowego muszą pamiętać, by złożyć dokumenty do dnia 30 maja 2024 r.

Kandydaci do innych oddziałów składają dokumenty do dnia 19 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

By wziąć udział w teście sprawnościowym kandydat do klasy 1 technikum pojazdów samochodowych musi mieć podpisaną przez rodziców zgodę na udział w teście sprawnościowym.

Zgoda rodziców na naukę w oddziale OPW i w teście sprawnościowym.

Klasa z Oddziałem Przygotowania Wojskowego 2024/2025

Powrót do Rekrutacja 2024/2025