Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej - życzenia kartka
Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej została wyłączona

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W czas złotej jesieni to święto przypada, gdy wśród drzew podcieni grad kasztanów spada. Kiedy liście wiatrem tańczą bosanowę, a świt wiesza mokre mgły październikowe…

Akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcieliśmy podziękować Dyrekcji,  Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły za codzienny trud, który wkładają  w nasze wychowanie, za przekazywanie cennej wiedzy, abyśmy stali się mądrymi ludźmi,  za to, że możemy uczyć się w czystej i bezpiecznej szkole.

Dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak bardzo Was cenimy i jak bardzo jesteśmy wdzięczni.

„Wiersz o wielkiej wdzięczności” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego dedykujemy Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom szkoły:

W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.

Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was, nauczyciele;

fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.

Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.
Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi – 
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi! 

Serdecznie dziękujemy członkom Zespołu Ludowego SAGA Bartoszyce za uświetnienie akademii swoim występem.

Samorząd Uczniowski

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ została wyłączona

„Gospodarka rolna” – lekcja geografii w ARiMR

Uczniowie klasy 4 TH w ramach realizacji programu nauczania geografii dotyczącego rolnictwa wzięli  udział w spotkaniu przeprowadzonym przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bartoszycach. Tematyka lekcji objęła gospodarkę rolną naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki roślinnej i zwierzęcej oraz form dofinansowania rolników. Uczniowie poznali strukturę organizacyjną, rodzaje i sposób przyznawania dopłat, zakres działalności ARiMR. Opiekunami grupy były Pani Sylwia Jarzębowicz Sudujko oraz doradca zawodowy Urszula Saulewicz.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani kierownik Barbary Piorun oraz pracowników zaangażowanych w przeprowadzenie spotkania.

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania „Gospodarka rolna” – lekcja geografii w ARiMR została wyłączona

NIE LĘKAJCIE SIĘ!

NIE LĘKAJCIE SIĘ!

XXI Dzień Papieski

niedziela, 10 października 2021 roku

W niedzielę 10 października 2021 r. przypada XXI Dzień Papieski organizowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obchodom tegorocznego Dnia Papieskiego przyświeca hasło „Nie lękajcie się!” – słowa te św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu św. Piotra w Rzymie.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmujemy pomocą ok. 2000 osób z 40 diecezji Polski.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

W ciągu dwudziestu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

W tym roku do udziału w zbiórce funduszy włączyła się młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Promieniści”. Dziękuję Grzegorzowi Olszanickiemu z klasy I Technikum Informatycznego za zaangażowanie i poświęcony czas.

Elżbieta Klimus

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania NIE LĘKAJCIE SIĘ! została wyłączona