Drodzy Ósmoklasiści

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą MECHANIAKA
oraz systemem elektronicznej rekrutacji NABÓR
Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Drodzy Ósmoklasiści została wyłączona

PROJEKT SHOWBIZ

     W dniu 18 maja uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach zajęli I miejsce w konkursie  „SHOWBIZ – Show Us Your Business!”. Jest to  autorskim program  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”. 
     Konkurs polegał na zaprojektowaniu i prezentacji  innowacyjnego startup-u w naszym województwie.  Zespół w składzie: Nadia Zawadzka, Wiktoria Stanosz, Kamil Błażejewski, Bartosz Kujawa, Przemysław Luźny opracowali biznesplan firmy zajmującej się uloterapią BEESMILE.
     W czasie prezentacji finałowej zaprezentowali produkty i usługi związane z uloterapią, korzyści z niej wynikające oraz niezbędne środki potrzebne do założenia danej działalności. Prezentacja zespołu oraz przykładowe produkty naszej działalności zachwyciły jurorów.
      Dziękujemy pani Teresie Rymko, Elżbiecie Klimus, Alinie Mikołajczyk oraz Sylwii Kapturskiej za pomoc przy projekcie.

Iwona Grygorowicz

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania PROJEKT SHOWBIZ została wyłączona

“Patrzy-My – odkrywamy TPD”

W Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji realizowany jest projekt pod nazwą
“Patrzy/My – Odkrywamy TPD”. Ma on na celu przybliżenie historii tego miejsca.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ historia naszej szkoły jest jej częścią .
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach oraz obejrzeli wystawę.

Lilla Szewczyk

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania “Patrzy-My – odkrywamy TPD” została wyłączona

IV Edycja Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Chroń klimat – zmień myślenie”

28 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków odbyła się IV Edycja Szkolnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Chroń klimat – zmień myślenie”. Tegoroczna edycja dotyczyła problemu globalnego ocieplenia wywołującego odczuwalne dziś zmiany klimatyczne oraz sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza w skali globalnej i lokalnej. Podczas I części konkursu 3-osobowe reprezentacje klas drugich rozwiązywały różnorodne zadania praktyczno – teoretyczne. Uczniowie mi.in. rozwiązywali test wiedzy zgodny z tematyką konkursu, układali ciąg przyczynowo – skutkowy przedstawiający powstawanie i skutki globalnego ocieplenia, analizowali wykresy i wyciągali wnioski, podawali przyczyny i skutki niszczenia Puszczy Amazońskiej, odpowiadali na pytania otwarte (każda grupa losowała inne zagadnienie). Wszyscy musieli wykazać się nie tylko szeroką wiedzą, ale także szybkim i logicznym myśleniem, bowiem wszystkie konkurencje odbywały się na czas. Po podsumowaniu punktacji z 7 konkurencji zwycięzcami okazała się drużyna z klasy II Technikum Informatycznego w składzie Kamil Jaremko, Kacper Zieleniewski, Mikołaj Bałdyga, II miejsce zajął zespół z klasy II Technikum Hotelarskiego – Laura Szkoła, Grzegorz Jędrys, Mateusz Pajer, natomiast miejsce III przypadło drużynie z klasy II Technikum Mechatronicznego w składzie Patryk Poniewozik, Kacper Kołowrocki, Maciej Ciecierski, na IV miejscu uplasowała się drużyna z klasy II Technikum Pojazdów Samochodowych – Artur Uzarewicz , Tomasz Suprynowicz, Piotr Poźniak. Różnice w punktacji były niewielkie, a wszystkie drużyny wykazały się bardzo dobra znajomością tematu.

II część przedsięwzięcia to posumowanie konkursu na komiks pt. „Jak schłodzić Ziemię?”. Swoje prace zaprezentowali: Nadia Zawadzka (I miejsce), Wojciech Karabijowski (II miejsce), Jakub Gołtwienko (III miejsce) oraz Julian Pęcak (wyróżnienie).

Celem organizacji w.w. konkursu było nie tylko poszerzenie wiedzy proekologicznej młodzieży, ale przede wszystkim kształtowanie nawyków aktywnego łączenia wiedzy z praktycznym działaniem na rzecz ochrony środowiska, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Na poprawę stanu naszej planety możemy wpłynąć też my sami małym nakładem środków, zamieniając na przykład samochód na rower, nie spalając w piecach centralnego ogrzewania śmieci, a w szczególności plastikowych butelek, korzystając z odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, czy zmieniając przysłowie kopciuchy na bardziej nowoczesne piece, emitujące do atmosfery znacznie mniej zanieczyszczeń.

Tegoroczny konkurs objął patronatem honorowym Starosta Powiatu Bartoszyckiego oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, które przeznaczyło na ten cel środki w kwocie 1000 zł oraz Nadleśnictwo Bartoszyce – nagrody książkowe, torby ekologiczne i inne drobne gadżety.

Mariola Maciejewska

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania IV Edycja Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Chroń klimat – zmień myślenie” została wyłączona

PRZYSTANEK MECHANIAK! CZAS RUSZYĆ W DROGĘ, A CZTERY LATA MINĘŁY… JAK JEDEN DZIEŃ!

Każdego roku w kalendarz uroczystości szkolnych wpisuje się ważne wydarzenie, jakim jest pożegnanie klas maturalnych. Choć przeżywane co roku, zawsze zyskuje swój niepowtarzalny charakter. 29 kwietnia  pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach.

Wśród tegorocznych absolwentów byli uczniowie Technikum kształcącego w następujących zawodach: technik informatyk (wychowawczyni: Pani Lilla Szewczyk i Pani Ewa Chmielak), technik mechatronik (wychowawczyni: Pani  Dagmara Tołodziecka), technik hotelarz (wychowawczyni: Pani Iwona Pieniak), technik pojazdów samochodowych (wychowawczyni: Pani Ewa Chmielak).

Rangę wydarzenia podkreślała obecność sztandaru szkolnego i zachowanie ceremoniału. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i powitaniach nadszedł czas na przemówienia. Słowo do absolwentów skierowała najpierw Pani Dyrektor Monika Bogdanowicz. Pani Dyrektor podkreśliła, że absolwenci uczyli się w trudnych, pandemicznych warunkach, ale udało się większości z nich ukończyć szkołę, a niektórym ukończyć szkołę z wyróżnieniem. Wśród uczniów otrzymujących świadectwo z czerwonym paskiem znaleźli się: Kacper Czerniawski kl. 4 TI, Julia Taranowicz kl. 4 TMT, Kacper Habiński kl. 4 TMT, Jakub Ejlak kl. 4 TMT, Wiktoria Rybak kl. 4 TI, Dawid Kędra kl. 4 TI. Ogromne brawa!!!

Nasi absolwenci, Wiktoria Antosik i Kacper Habiński,  w imieniu wszystkich uczniów klas czwartych, w swoich przemówieniach przyznali, że w ciągu ostatnich czterech lat zdarzały się różne chwile. Były sukcesy – te małe i te wielkie. Były też problemy, a nawet wagary, bo „coś z szaleństwa jest w młodości”. Dlatego dziś, kończąc szkołę pozostają wdzięczni nauczycielom i wychowawcom za to, że wpajali im prostą zasadę: „Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia’. Dziękowali za chwile wsparcia, cierpliwość i wytrwałość w pracy nie tylko pedagogom, ale i pracownikom szkoły. Zewnętrznym wyrazem tego co czuje serce, stały się kwiaty wręczone Pani Dyrektor przez Julię i Cezarego od wszystkich czwartoklasistów.

O naszych milusińskich czwartoklasistach nie zapomniały także klasy trzecie. W ich imieniu głos zabrała Przewodnicząca Szkoły – Gabriela Zacharenko z kl. 3 TPS. Cóż mogła im pożyczyć? Od Samorządu Uczniowskiego i pozostałych koleżanek i kolegów z klas młodszych życzyła im spełnienia marzeń i obrania właściwej drogi w życiu oraz zamierzonego dojścia do celu.

Apel uświetniły występy niezawodnych solistek: Ani i Wiktorii, które podziękowały piosenką.

Tegorocznym absolwentom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu sił, bo przed nimi egzaminy – najbliższe już za kilka dni, a potem kolejne i kolejne, i tak przez całe życie…

Powodzenia!!!

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania PRZYSTANEK MECHANIAK! CZAS RUSZYĆ W DROGĘ, A CZTERY LATA MINĘŁY… JAK JEDEN DZIEŃ! została wyłączona