SIĘGAJ PO WIĘCEJ

14 marca w Bibliotece naszej szkoły  Pan Dyrektor Jerzy Dziemiańczyk  dokonał uroczystego otwarcia  projektu pn.”Sięgaj po więcej”. Powstał  on dzięki  długoletniej współpracy Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu –  Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach.
W inauguracji uczestniczyli również: Pani Wicedyrektor Iwona Jedwabnik – koordynator i pomysłodawca projektu, Pani dr inż. Agnieszka Maciejewska – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach – koordynator i pomysłodawca projektu, Pani Iwona Pieniak – bibliotekarz, Pani Danuta Maroska – nauczyciel matematyki, Pani Alicja Czerniak i Pan Stanisław Dąbrowski  – nauczyciele informatyki, Pani Dagmara Tołodziecka – nauczyciel języka angielskiego, Pani Barbara Magda – pedagog szkolny  koordynator i pomysłodawca projektu  oraz uczniowie klas:  III Technikum Informatycznego, IV Technikum Informatycznego/ Technikum Hotelarskiego po szkole podstawowej i II Technikum Hotelarskiego.
Pierwsze inauguracyjne zajęcia poprowadziła w formie warsztatowej Pani Ilona Przytocka-Sepko – Kierownik ds. promocji i kontaktów z otoczeniem Wydziału nauk Społecznych w Giżycku.   Ich  tematyka dotyczyła technik niwelowania stresu. Kolejne spotkania dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa, które  w formie wykładu przybliżył uczniom Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku Pan Marek Wróblewski.
Rozpoczęta inicjatywa ma na celu zapoznanie młodzieży z  tematyką różnorodnych dziedzin wiedzy takich jak np. zaburzenia odżywiania, kultura japońska, literatura czy sztuka.
Będą to z pewnością wartościowe spotkania, które pozwolą poszerzyć młodym ludziom ich horyzonty myślowe,  rozbudzą ciekawość i pomogą lepiej  i trafniej podejmować   dalsze decyzje edukacyjno- zawodowe.  Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w zajęciach.
Kolejny cykl spotkań już w kwietniu.
Serdecznie zapraszam.
Pedagog szkolny.

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania SIĘGAJ PO WIĘCEJ została wyłączona

BARTOSZYCE. OSTATNI PRZYSTANEK…

Dworzec w Bartoszycach. To tu przyjeżdżali ludzie, którzy nie wybierali swojej drogi, swojego losu. Zdecydowała za nich wielka polityka i wojna. Ich życie przeorał pług historii. I o historii ludzi, którzy osiedlili się po II wojnie światowej w Bartoszycach mogliśmy posłuchać w bibliotece szkolnej. O ludziach i ich losach związanych z naszym miastem opowiedziała uczniom naszej szkoły Pani Katarzyna Janczewska z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, które znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach.
To właśnie w Bartoszycach kończyła się dla wielu z nich trudna podróż z Wileńszczyzny, Wołynia, Podlasia, Mazowsza. Przybysze, osiedleńcy, pionierzy – ich wspomnienia przywołują świat, który odebrano im na zawsze, a o którym mogliśmy usłyszeć w filmie z Kronik Warmii i Mazur. Ta opowieść była  opowieścią o ich losie, który splótł się z historią Bartoszyc. Bartoszycki dworzec był ostatnim przystankiem w powojennej wędrówce dla m. in. Pani Ireny Jaz, Pani Bronisławy Jabłońskiej, Pana Waleriana Kiezika, czy Pana Zbigniewa Mioduszewskiego, który był wieloletnim nauczycielem w naszej szkole. Uczniowie obejrzeli także wystawę wielu pionierów bartoszyckich, a Pani Katarzyna ciekawie opowiedziała historię niektórych z nich. Pani Janczewska gorąco zachęcała młodzież, aby poszukali swoich korzenie we wspomnieniach dziadków, czy innych członków rodziny.
Spotkanie z cząstką historii Bartoszyc na pewno uświadomiło młodym ludziom, jak ważna jest nasza tradycja lokalna i historia miejsc, w których żyjemy.
Serdecznie dziękujemy pani Katarzynie za podzielenie się z nami swoją wiedzą na temat naszego miasta.
Iwona Pieniak

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania BARTOSZYCE. OSTATNI PRZYSTANEK… została wyłączona

CZYTELNICTWO NIE JEST NAM OBOJĘTNE!

Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 roku i stawia sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce.
Założyciele chcieliby, by czytelnictwo w Polsce osiągnęło poziom jaki osiąga w wielu krajach europejskich: około 70%. Dziś jedynie 40% naszej populacji czyta.

Przeprowadzenie tej zmiany to jedno z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych wyzwań współczesnej Polski. Wymaga wspólnej wytężonej pracy bardzo wielu sił i potężnych inwestycji – a przyszły rozwój naszego kraju będzie od tego zależał. Zwiększenie populacji czytających jest dziś polską racją stanu.
Od początku swojego istnienia Fundacja Powszechnego Czytania współpracuje z instytucjami i ludźmi, którzy chcą przyczyniać się do osiągnięcia tego celu.
Nasza szkoła w ramach współpracy otrzymała wsparcie od Fundacji w postaci książek w języku angielskim i języku ukraińskim.
Zapraszamy do biblioteki szkolnej!
Iwona Pieniak

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania CZYTELNICTWO NIE JEST NAM OBOJĘTNE! została wyłączona

Wojskowe Targi Pracy i Służby

17.03.2023 odbyła się wycieczka do jednostki wojskowej w Olsztynie, gdzie odbywały się   I Wojskowe Targi Służby i Pracy.

 Uczniowie mieli okazję poznać formacje wojskowe, specyfikę ich pracy, najnowszy sprzęt wojskowy, spotkać się z rówieśnikami przygotowującymi się do zawodowej służby wojskowej.  

 Podczas targów była również przysięga wojskowa, którą wizytował Minister Obrony Narodowej  Mariusz Błaszczak.

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania Wojskowe Targi Pracy i Służby została wyłączona

CYFROWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY Z CENTRALNYM DOMEM TECHNOLOGII

W dniu 9 marca uczniowie klasy 2 Technikum Mechatronicznego uczestniczyli w warsztatach na temat „Cyfrowej Przedsiębiorczości”. Zajęcia było prowadzone zdalnie przez edukatora z Centralnego Domu Technologicznego w Warszawie.
Celem zajęć było przygotowanie młodych ludzi do poruszania się w świecie e-commerce. Podczas zajęć nie zabrakło praktycznej wiedzy oraz treningu nabytych umiejętności w formie realizacji konkretnych zadań.
Uczestnicy zajęć na chwilę stali się przedsiębiorcami, którzy zamierzają sprzedać określony, nowatorski produkt w Internecie.
W tym celu musieli przygotować strategię sprzedaży na podstawie konkretnych danych. W ten sposób nauczyli się analizować dane i podejmować na ich podstawie decyzje.
Ponadto zobaczyli perspektywę sprzedawcy, co być może, pozwoli im także lepiej zrozumieć cały proces sprzedażowy realizowany w kanałach internetowych. Uczniowie nauczyli się korzystać z programu CANVA do tworzenia plakatów reklamowych oraz poznali jak tworzy się grupy docelowe dla tworzonych biznesów.

Zaszufladkowano do kategorii Strona główna | Możliwość komentowania CYFROWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY Z CENTRALNYM DOMEM TECHNOLOGII została wyłączona