Mechaniak na 5+

Projekt “Mechaniak na 5+” jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Beneficjent projektu: Powiat Bartoszycki

Realizator projektu:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Wartość projektu: 889 581,25 zł
Dofinansowanie: 800 623,12 zł

Cel projektu:
Cel projektu: nabycie umiejętności zawodowych przez 20 uczniów (20M) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach poprzez realizację staży zawodowych oraz doposażenie w/w placówki szkolnej w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie 01.02.2024 r. – 31.12.2024 r.

Działania w ramach projektu związane z wyposażeniem szkoły:
– doposażenie warsztatów szkolnych (etap I) – przewidujemy zakup nowoczesnych maszyn/narzędzi: tokarki i frezarki konwencjonalnej, szlifierki magnesowej do płaszczyzn,  urządzeń spawalniczych do spawania metodą TIG AC/DC (4 sztuki),  podnośników kolumnowych (2 sztuki) oraz wózków warsztatowych wraz z wyposażeniem (5 sztuk);
– utworzenie pracowni CNC, gdzie zaplanowany jest zakup plotera CNC, komputerów (7 sztuk) oraz monitora interaktywnego;

Działania w ramach projektu związane ze wsparciem uczniów:
– realizacja płatnych staży dla 20 uczniów, wraz z zapewnieniem odzieży ochronnej;
– realizacja zajęć z zakresu edukacji finansowej;
-realizacja zajęć z zakresu budowania postaw proekologicznych.

 Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu (sekretariat szkoły):
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 10
11-200, Bartoszyce
tel: 533 327 608

e-mail: sekretariat@mechaniak.edu.pl

(strona zawiera dostosowania dla osób niedowidzących)

*) w szczególnie trudnych sprawach związanych z niepełnosprawnością uczestników zapewniony zostanie asystent osoby niepełnosprawnej