Wywiadówki i RP

Wywiadówki:
12 listopada 2020 r. godz. 16.00 – wszyscy,
21 stycznia 2021 r. godz.16.00 – wszyscy,
15 kwietnia 2021 r. godz. 16.00 – wszyscy,
24 czerwca 2021 r. godz. 16.00 – rodzice uczniów zdających egzaminy poprawkowe.

Rady pedagogiczne:
15 września 2020 r. – nadzór pedagogiczny,
14 października 2020 r. – plany pracy,
19 stycznia 2021 r. – klasyfikacyjna I półrocze,
27 kwietnia 2021 r. – klasyfikacyjna klas 4 technikum,
22 czerwca 2021 r. – klasyfikacyjna roczna,
25 czerwca 2021 r. – podsumowująca.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach informuje, że działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603), biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły i potrzeby społeczności lokalnej, ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach:
04 maja 2021 r.
05 maja 2021 r.
06 maja 2021 r.
07 maja 2021 r.
04 czerwca 2021 r.