Wywiadówki i RP

Wywiadówki

5 września 2019 r. godz. 16.00 – klasy pierwsze i czwarte,
14 listopada 2019 r. godz. 16.00 – wszyscy,
16 stycznia 2020 r. godz. 16.00 – wszyscy,
16 kwietnia 2020 r. godz. 16.00 – wszyscy,

25 czerwca 2020 r. godz. 16.00 – rodzice uczniów zdających egzaminy poprawkowe.

 

Rady pedagogiczne

10 września 2019 r. (nadzór pedagogiczny)
14 października 2019 r. (plany pracy)
14 stycznia 2020 r. (klasyfikacyjna)
21 kwietnia 2020 r. (klasyfikacja klas czwartych)
23  czerwca 2020 r. (klasyfikacja końcowa)
26 czerwca 2020 r. (podsumowująca)

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach informuje, że działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603), biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły i potrzeby społeczności lokalnej, ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w następujących terminach:
02.01.2020 r.
03.01.2020 r.
04.05.2020 r.
05.05.2020 r.
06.05.2020 r.
12.06.2020 r.