Nasza oferta po szkole podstawowej

Elektroniczna rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Pobierz wniosek do szkoły ponadpodstawowej

Proponowana oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/24 dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum - 5 lat (zawód i matura)Branżowa Szkoła I Stopnia 3 lata (zawód)
technik informatyk
przedmiot rozszerzony: matematyka
mechanik pojazdów samochodowych
technik mechatronik
przedmiot rozszerzony: matematyka
ślusarz
technik hotelarstwa
przedmiot rozszerzony: język obcy
technik pojazdów samochodowych
przedmiot rozszerzony: matematyka
Typ
szkoły
Forma i cykl kształceniaJęzyk obcyLiczba oddziałówLiczba miejscWolne miejsca po rekrutacji stan na...
Technik informatykDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
134
Technik mechatronikDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
134
Technik pojazdów samochodowych z OPWDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
130
Technik
hotelarstwa
Dzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
134
Mechanik pojazdów samochodowychDzienna
/3 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
117
ŚlusarzDzienna
/3 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
117