Nasza oferta po szkole podstawowej

Elektroniczna rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Pobierz wniosek do szkoły ponadpodstawowej

Proponowana oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/23 dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum - 5 lat (zawód i matura)Branżowa Szkoła I Stopnia 3 lata (zawód)
technik informatyk
przedmiot rozszerzony: informatyka
mechanik pojazdów samochodowych
technik mechatronik
przedmiot rozszerzony: matematyka
ślusarz
technik hotelarstwa
przedmiot rozszerzony: język obcy
mechanik monter maszyn i urządzeń
technik pojazdów samochodowych
przedmiot rozszerzony: matematyka