Bezpieczny telefon zaufania

ANONIMOWE ZGŁASZANIE
NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ ZAISTNIAŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW
W BARTOSZYCACH

Pedagog szkolny
mgr Iwona Jedwabnik, tel.89 762 00 07, poniedziałek w godz. 9.00-10.00

Wicedyrektor
mgr inż. Stanisław Rudziński, tel. 89 762 01 27, piątek w godzinach 9.00-10.00