Bezpieczny telefon zaufania

ANONIMOWE ZGŁASZANIE
NIEPOKOJĄCYCH ZACHOWAŃ ZAISTNIAŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. KRESOWIAKÓW
W BARTOSZYCACH

Pedagog szkolny
mgr Iwona Jedwabnik, tel. 533 325 715, poniedziałek w godz. 9.00-10.00

Wicedyrektor
mgr inż. Stanisław Rudziński, tel. 533 347 711, piątek w godzinach 9.00-10.00