Wykaz czynności dodatkowych nauczycieli – 2018-19

Lp.Imię i nazwisko
1.Daniel ChruścielOrganizacja zawodów sportowych
2. Marta CichockaOrganizacja zawodów sportowych
3. Andrzej CichockiOrganizacja zawodów sportowych
4. Janusz StolarkiewiczOrganizacja Szkolnej Ligi Strzeleckiej
5.Alicja Czerniak
Wydruki komputerowe na rzecz szkoły, analiza wyników egzaminu maturalnego, aktualizacja strony internetowej

6.Maria Grzyb Przewodnicząca komisji mieszkaniowej
7.Orlando Habiński Praca w komisji socjalnej, dziennik elektroniczny Librus
8.Danuta MaroskaOrganizator Dnia Liczby Pi

9.Mirosław KopytkoOrganizacja dyżurów w szkole
10.Sylwia Jarzębowicz- SudujkoOpieka nad pracownia hotelarską, administrator strony szkoły na Facebooku, obsługa gastronomiczna imprez szkolnych i konferencji, koordynacja współpracy z hotelami w ramach realizacji zajęć praktycznych
11. Teresa Rymko

Przewodnicząca komisji przedmiotów matematyczno-fizycznych
12.Alina MikołajczykWystrój szkoły, organizacja apeli szkolnych.
13.Iwona Pieniak Przewodnicząca komisji przedmiotów humanistycznych, opieka nad Samorządem Uczniowskim, organizacja apeli szkolnych
14.Grygorowicz IwonaPrzewodniczący komisji przedmiotów zawodowych
15.Anna Nowoszyńska-EjlakPrzewodnicząca zespołu przedmiotów przyrodniczo – sportowych, praca w komisji mieszkaniowej, komisja do spraw statutu szkoły,
16.Edyta Kondraciuk-PieniakOrganizator Dnia Liczby Pi, opieka nad tablicą matematyczną – obok klasy 1/10, opieka nad Samorządem Uczniowskim, organizacja apeli szkolnych
17.Iwona JedwabnikZespół wychowawczy, komisja zdrowotna
18.Jolanta Dowejko Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
19.Andrzej KobusAdministrator Librusa, administrator sklepu internetowego “Microsoftu”
20.Elżbieta KlimusOpiekun pocztu sztandarowego (udział w uroczystościach), Szkolne Koło Wolontariatu Mechanicy- Ratownicy, comiesięczne wyjazdy na Czwartki z humanistykąna UWM, opieka nad szatniami,
21.Jerzy ZającOpiekun kursów TODZ (Turnusowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego),
22.Mariola MaciejewskOpiekun szkolnego koła PCK, koordynator do spraw zdrowia w szkole, opiekun Klubu Nasza Ziemia w szkole.
23.Sylwia Kapturska Nagłośnienie uroczystości szkolnych-opieka na sprzętem. Opieka nad tablicą na parterze koło sali 9/10.