Wykaz czynności dodatkowych nauczycieli – 2020-21

 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj czynności
1. Daniel Chruściel Organizacja zawodów sportowych
2. Marta Cichocka Organizacja zawodów sportowych
3. Andrzej Cichocki Organizacja zawodów sportowych, prowadzenie apeli szkolnych
4. Janusz Stolarkiewicz Organizacja Szkolnej Ligi Strzeleckiej
5. Alicja Czerniak Wydruki komputerowe na rzecz szkoły, analiza wyników egzaminu maturalnego, aktualizacja strony internetowej, prowadzenie koła programistycznego CMI
6. Maria Grzyb Przewodnicząca komisji mieszkaniowej
7. Orlando Habiński Dziennik elektroniczny Librus- administrator
8. Danuta Maroska Organizator Dnia Liczby Pi
9. Mirosław Kopytko Organizacja dyżurów w szkole.
10. Sylwia Jarzębowicz- Sudujko Opieka nad pracownią hotelarską, administrator strony szkoły na Facebooku, obsługa gastronomiczna imprez szkolnych i konferencji, koordynacja współpracy z hotelami w ramach realizacji zajęć praktycznych
11. Teresa Rymko Przewodnicząca komisji przedmiotów matematyczno-fizycznych
12. Alina Mikołajczyk Wystrój szkoły, organizacja apeli szkolnych.
13. Iwona Pieniak Opieka nad Samorządem Uczniowskim,  organizacja apeli szkolnych, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
14. Grygorowicz Iwona Przewodnicząca komisji przedmiotów zawodowych
15. Anna Nowoszyńska-Ejlak Przewodnicząca zespołu przedmiotów przyrodniczo –  sportowych, komisja do spraw statutu szkoły,
16. Edyta Kondraciuk-Pieniak Opieka nad Samorządem Uczniowskim,  organizacja apeli szkolnych, administrator strony internetowej na fb samorządu uczniowskiego oraz szkolny koordynator konkursu matematycznego Kangur.
17. Iwona Jedwabnik Zespół wychowawczy, koordynator ds. pomocy psychologizno-pedagogicznej IPET, ewaluacja i diagnoza Programu Wychowaczo-Profilaktycznego Szkoły, współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie udzielania pomocy i opieki psychol.-pedagog., komisja zdrowotna, komisja ds. statutu szkoły.
18. Andrzej Kobus Administrator Librusa.
19. Elżbieta Klimus Opiekun pocztu sztandarowego (udział w uroczystościach), Szkolne Koło Wolontariatu Mechanicy- Ratownicy, comiesięczne wyjazdy na Czwartki z humanistyką na UWM,  opieka nad szatniami,
20. Jerzy Zając Opiekun kursów CKZ (Centrum Kształcenia Zawodowego),
22. Mariola Maciejewska Opiekun szkolnego koła PCK, koordynator do spraw zdrowia w szkole, opiekun Klubu Nasza Ziemia w szkole.
24. Robert Kapturski Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego. Organizacja Konkursu Języka Niemieckiego.
24. Sylwia Kapturska Praca w Komisji Statutowej, przewodnicząca Komisji przedmiotów humanistycznych, opieka nad tablicą przy sali 9/10.