Technik hotelarstwa

Powrót do Rekrutacja 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

 

Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi.
Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie.
Rozwijający się sektor prywatny, zatrudnienia również w małych pensjonatach, stanowiących potencjalne miejsce pracy dla absolwentów.
Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi.
W hotelarstwie można również pracować „na własny rachunek”, założyć własny pensjonat, hotel itp.
Szkoła o specjalności hotelarskiej zapewni uczniom wiedzę z zakresu:
prowadzenia hotelowego biura obsługi klienta
bezpośredniej obsługi klienta
organizacji przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych
świadczenia i przestrzegania procedur oferowanych usług
nadzorowania pracowników poszczególnych służb hotelowych
prowadzenie dokumentacji zakładu
prezentowania właściwej kultury osobistej, zachowania dyskrecji i uczciwości w stosunku do klientów
organizowania usług hotelarskich i usług dodatkowych
komunikacji z klientem i doskonalenia kompetencji językowych i komunikacyjnych
savoir-vivru, kultury osobistej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych
profesjonalnej obsługi komputera i programów branżowych
posługiwania się językiem obcym
obsługi urządzeń biurowych
obsługi klienta przez telefon
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

W zawodzie hotelarza istnieją dwie możliwości rozwoju kariery oraz awansu w hierarchii organizacyjnej. Można pójść drogą zawodową od szeregowego stanowiska do stanowisk menadżerskich i kierowniczych. Awansem może być zatrudnienie u bardziej atrakcyjnego i prestiżowego pracodawcy. Doskonalenie umiejętności jest możliwe dzięki szkoleniom oferowanym przez firmy.