Rekrutacja 2023/24

Typ
szkoły
Forma i cykl kształceniaJęzyk obcyLiczba oddziałówLiczba miejscWolne miejsca po rekrutacji stan na...
Technik informatykDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
134
Technik mechatronikDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
134
Technik pojazdów samochodowych z OPWDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
130
Technik
hotelarstwa
Dzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
134
Mechanik pojazdów samochodowychDzienna
/3 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
117
ŚlusarzDzienna
/3 lata
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
117

Technikum – przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Technik informatyk

Technik pojazdów samochodowych


Technik mechatronik


Technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia
mechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz,
mechanik monter maszyn i urządzeń

W NASZEJ SZKOLE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ SPAWACZA I ELEKTRYKA

Zasady rekrutacji do ZSP nr 1 podane są w Statucie Szkoły