Rekrutacja 2024/25

Tu pobierz wniosek o przyjęcie do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Kresowiaków w Bartoszycach


Typ
szkoły
Forma i cykl kształceniaJęzyk obcyPrzedmioty rozszerzoneLiczba miejsc
Technik informatykDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
matematyka;
do wyboru:
fizyka,
jęz. angielski,
***
Technik mechatronikDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
matematyka;
do wyboru:
fizyka,
jęz. angielski,
***
Technik pojazdów samochodowych z OPWDzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
matematyka***
Technik
hotelarstwa
Dzienna
/5 lat
j.angielski
j.niemiecki
j.rosyjski
jęz. angielski***
Mechanik pojazdów samochodowychDzienna
/3 lata
j.angielski
-------------------***
ŚlusarzDzienna
/3 lata
j.angielski
-------------------***

*** jeżeli do oddziału zgłosi się mniej niż 30 kandydatów, klasy będą łączone;
** grupa rozszerzona powinna liczyć minimum  15 osób


Technikum – przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Technik informatyk

Technik pojazdów samochodowych z OPWTechnik mechatronik


Technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła I stopnia
mechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz

W NASZEJ SZKOLE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ SPAWACZA I ELEKTRYKA

Zasady rekrutacji do ZSP nr 1 podane są w Statucie Szkoły