Certyfikat Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu

W roku szkolnym 2020/21 wzięliśmy udział w projekcie edukacyjnym “Przystań w sieci” skierowanym do nauczycieli i uczniów w całym kraju . „Przystań w sieci” to inicjatywa Facebooka, NASK i UNICEF Polska. NASK  jest Państwowym Instytutem Badawczym, którego kluczowym polem aktywności są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu w Polsce   www.nask.pl   Założeniem twórców projektu było przekazanie odbiorcom kompetencji niezbędnych do radzenia sobie z niebezpiecznymi sytuacjami w sieci oraz wykształcenie umiejętności krytycznej oceny treści. W tym celu została udostępniona bezpłatna platforma e-learningowa z sześcioma modułami edukacyjnymi: Prywatność w sieci, Cyberprzemoc, Cyberzagrożenia, Szkodliwe i niebezpieczne treści, Cyfrowe ślady i reputacja online oraz Fałszywe informacje. Szkolenia poruszały najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych i internetu.    Biorąc udział w szkoleniach, konferencjach oraz realizując dodatkowe działalności aktywizujące uczniów Naszej szkoły spełniliśmy wszystkie wymagane kryteria aby otrzymać certyfikat.    Program „Przystań w Sieci” jest objęty patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.   Więcej informacji jest dostępnych jest na platformie   www.przystanwsieci.pl  oraz na stronach organizatorów na Facebooku:   Przestrzeń from Facebook   www.facebook.com  NASK   www.facebook.com  UNICEF Polska  www.facebook.com  

Koordynatorzy projektu:   Sylwia Jarzębowicz-Sudujko,  Anna Nowoszyńska – Ejlak

Certyfikat_ZSP nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach