Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Tematem przewodnim działalności UNICEF w październiku było Przeciwdziałanie zmianom klimatu. W ramach proekologicznej akcji edukacyjnej uczniowie klas pierwszych wzięli udział w cyklu warsztatów, których celem było poszerzenie wiedzy o przyczynach i konsekwencjach ocieplenia klimatu. W trakcie zajęć wykorzystano materiały udostępnione przez  UNICEF Polska oraz Uniwersytet Warszawski.
Człowiek stanowi integralną i nierozerwalną cześć środowiska przyrodniczego. Każda jego działalność ma skutki dla środowiska przyrodniczego (pozytywne lub negatywne). Dlatego ważną kwestią jest konieczność uświadamiania  istnienia tego wpływu, możliwości i metod jak najmniej szkodliwego funkcjonowania w środowisku i korzystania z jego zasobów.
Kształtowanie postaw proekologicznych to działalność interdyscyplinarna.
Celami edukacji ekologicznej jest:
• kształtowanie świadomości oraz budzenie zainteresowania powiązanymi kwestiami: społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi;
 • umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu;
 • tworzenie proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowanie postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska;
• upowszechnianie idei rozwoju zrównoważonego we wszystkich sferach życia.
Pod tym samym hasłem członkowie Klubu przeprowadzili akcję plakatową na terenie szkoły.
Koordynator UNICEF Sylwia Jarzębowicz-Sudujko
Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.