Kolejny rok współpracy z hotelem Bartis

W tym roku szkolnym uczniowie I klasy technikum hotelarskiego uczestniczyli w zajęciach praktycznych w hotelu Bartis. Celem nauczania praktycznego jest podniesienie kwalifikacji uczniów w zakresie profesjonalnej obsługi konsumenta w zakładach hotelarskich i gastronomicznych.

W przebiegu szkolenia praktycznego w miejscu pracy ważnym aspektem jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej, zdobytej przez uczniów podczas zajęć z przedmiotów zawodowych – specjalistycznych. Ponadto kształcenie ma za zadanie poszerzenie ogólnej wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności hotelarsko-gastronomicznej, zasad etyki zawodowej oraz kultury obsługi konsumenta, aby zwiększyć szanse na przyszłe zatrudnienie w zawodzie hotelarza.
Program nauczania praktycznego w technikum hotelarskim przewiduje zajęcia praktyczne w najważniejszych, z punktu widzenia obsługi klienta, departamentach hotelu takich jak: recepcja hotelowa, dział gastronomii oraz dział służby pięter. Podczas zajęć uczniowie poznają zakresy obowiązków pracowników na każdym stanowisku.

Najbardziej cenna jest współpraca z hotelami i restauracjami na rynku lokalnym, gdzie uczniowie mogą szkolić się w czasie roku szkolnego na praktykach i zajęciach praktycznych, a następnie ubiegać się o pracę.

Hotel Bartis od wielu lat przyjmuje młodzież z klas hotelarskich na praktyki zawodowe. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności pod fachowym okiem kadry hotelu.

Serdecznie dziękujemy Pani dyrektor Renacie Waluk za stworzenie uczniom warunków do doskonalenia praktycznego.

Sylwia Jarzębowicz-Sudujko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.