Bezpieczeństwo pożarowe w hotelach, motelach i pensjonatach.

Obiekt hotelowy powinien być przyjazny i funkcjonalny dla klientów, ale również spełniać wszystkie wymogi prawne, dotyczące między innymi bezpieczeństwa pożarowego. Bez względu na to czy hotel powstał na bazie zabytkowego obiektu czy też jest przykładem nowoczesnej architektury wymaga zastosowania odpowiednich systemów.

W ramach edukacji i profilaktyki pożarowej uczniowie klasy II technikum hotelarskiego wzięli udział w szkoleniu “Bezpieczeństwo pożarowe w hotelach, motelach i pensjonatach”. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z:

– podstawowymi przepisami prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– zagrożeniami pożarowymi w obiekcie, przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
– możliwościami rozprzestrzeniania dymu i ognia z uwzględnieniem zastosowanych
w obiekcie zabezpieczeń,
– zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
– czynnościami zabronionymi,
– zadaniami i obowiązkami pracowników oraz osób kierujących pracownikami na wypadek powstania pożaru,
– zasadami alarmowania pracowników i gości hotelowych,
– zasadami powiadamiania służb ratowniczych o zagrożeniu, w tym zgłaszanie pożaru jednostkom PSP,
– podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wewnętrzną siecią hydrantową,
– urządzeniami i systemami ppoż. w budynkach,
– rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego,
-podstawowymi znakami ppoż.

Składamy serdeczne podziękowania Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach oraz specjaliście ds. kontrolno-rozpoznawczych kpt. mgr inż. Piotrowi Kowalskiemu.

Sylwia Jarzębowicz-Sudujko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.