Zmieniamy się dla klimatu

W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest projekt ekologiczny pt. „Zmieniamy się dla klimatu”.
Jego głównym celem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Chcemy uwrażliwiać młodych ludzi oraz całą społeczność lokalną na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla zdrowia oraz uzmysłowić, iż my sami możemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia dewastacji środowiska.
Nietrudno domyślić się, dlaczego właśnie taką tematykę wybraliśmy. Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich latach sami możemy zauważyć. Są one następstwem nasilenia się efektu cieplarnianego, a ten z kolei przyczynia się do globalnego ocieplenia i globalnych zmian klimatu .Obserwowany współcześnie wzrost temperatury powietrza na Ziemi w znacznym stopniu wywołany jest działalnością człowieka.
W ramach projektu będziemy realizować różnorodne akcje, działania, kampanie, a także:
– warsztaty ekologiczne
– wystawy
– konkursy wiedzy
– akcje informacyjne
-zajęcia terenowe
-wycieczki.

W myśl zasady „MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE”.

Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do wzrostu wiedzy na temat ekologii oraz przyczynią się do zmiany świadomości nas wszystkich odnośnie wpływu jednostkowych działań na ochronę klimatu i środowiska.
W realizację projektu dotychczas zaangażowali się uczniowie z klas II TI, II TPS, II TH, III TIp., III THp., III TMtp., II TPSp., III THg.
W ramach realizacji wyżej wymienionego projektu została przygotowana wystawa plakatów wprowadzająca w opisywaną wcześniej tematykę. WYSTAWA MIEŚCI SIĘ NA I PIĘTRZE W BUDYNKU 10 BLISKO SEKRETARIATU. Oprócz plakatów, wykonanych w większości przez uczniów klasy III THg, zawiera także podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu.
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu służą uzyskaniu przez ZSP nr 1 kolejnego Kuratoryjnego Certyfikatu „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

M. Maciejewska, I. Jedwabnik, A. Czerniak, M. Kopytko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.