Uczniowie bartoszyckiego „Mechaniaka” zdobywają uprawnienia elektryczne

W dniu 25 lutego 2017 r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach przybyła państwowa komisja Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich w Olsztynie w celu przeprowadzenia egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy zawodowej z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi w zakresie napięć do 1000 woltów.
Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w szkoleniach przygotowujących do tego egzaminu. Organizatorem tych szkoleń jest Zbigniew Murawski, a prowadzącymi specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W tym roku koordynatorem merytorycznym całego przedsięwzięcia był inż. Sylwester Rączkiewicz.
W wyniku przeprowadzonego egzaminu cała grupa – 32 uczniów – uzyskała świadectwo kwalifikacyjne. Różnice w zakresie przyznanych uprawnień dla poszczególnych zdających wynikają z zakresu i poziomu zaprezentowanej przez nich na egzaminie wiedzy.
Ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich nasza szkoła współpracuje – w zakresie szkoleń, egzaminów, konkursów, wystaw – już od 2006 r. Uroczystym akcentem, będącym świadectwem tej współpracy, było wręczenie naszej szkole statuetki SEP na uroczystej gali z okazji 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP w 2016 r. Dumni jesteśmy z tej współpracy i dumni jesteśmy z naszych uczniów.

Zbigniew Murawski

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.