Rejestracja kandydatów na dawców szpiku kostnego

5 kwietnia w naszej szkole zorganizowano Dzień Transplantacji. Tradycyjnie podczas takiej akcji na terenie szkoły prowadzone są wykłady na temat transplantacji tkanek
i narządów, organizowane są spotkania z dawcami, lekarzami, a także odbywa się rejestracja kandydatów na potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Inicjatorem tegorocznej akcji rejestracji osób na potencjalnych dawców szpiku kostnego było Bartoszyckie Stowarzyszenie na rzecz Honorowego Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Dawców Organów „Rubin”.

Tego dnia młodzież z klas II TH, III TH, III TMt i I c ZSZ uczestniczyła również
w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez pana Bartosza Szutkiewicza z Ośrodka Dawców Szpiku RCKiK w Białymstoku, który przybliżył procedury związane z dawstwem szpiku kostnego. Okazuje się, że w chwili obecnej, dzięki rozwojowi medycyny, w 80% przypadków komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej dawcy, a czynność przypomina honorowe oddawanie krwi, tyle, że trwa dłużej.

Podczas akcji zarejestrowało się 36 osób z naszej szkoły. Rejestrowali się uczniowie
i nauczyciele. Trzeba dodać, że zarejestrować się może osoba w wieku 18-50 lat o dobrym stanie zdrowia. Im więcej osób w światowej bazie potencjalnych dawców szpiku, tym więcej osób chorych może otrzymać pomoc i wyzdrowieć. Najczęściej osobami oczekującymi na przeszczep szpiku są chorzy na białaczkę.

Każdej osobie, która odda krwiotwórcze komórki macierzyste dając szansę na życie choremu, przysługuje w zależności od ilości pobrań odznaka „Dawcy Przeszczepu” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Każdemu „Dawcy Przeszczepu” przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń można korzystać na podstawie legitymacji wydawanej przez klinikę pobrania, w której ma miejsce pobranie komórek macierzystych. Natomiast każdemu „Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu” przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe i uzupełniające oraz leki, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek (do wysokości limitu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy).

Wybrane informacje zaczerpnięto ze strony https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

 Mariola Maciejewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.