POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ EATON ELECTRIC

W dniu 12.01.2012 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach  a Firmą Eaton Electric Sp. z o.o. Firma ta jest światowym liderem w wielu branżach automatyki i elektrotechniki.
Najważniejsze punkty tego porozumienia, to:

1. Szkoła  oraz Eaton Electric Sp. z o.o. wyrażają intencję współpracy:
przy rozwiązywaniu istotnych dla obu stron problemów technicznych w obszarze elektroniki i energetyki, przy wdrażaniu do procesu dydaktycznego nowoczesnych rozwiązań technicznych, w zakresie promowania uczniów, słuchaczy i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w wybranych dziedzinach techniki, promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych przy organizacji i prowadzeniu szkoleń praktycznych, w zakresie organizacji i realizacji praktyk uczniowskich oraz staży absolwentów.
2. Współpraca  ze strony Szkoły będzie realizowana przez Zbigniewa Murawskiego, (nauczyciela – doradcę metodycznego)
3. Szkoła w ramach współpracy z Eaton Electric w szczególności wyraża intencje:
podejmowania prac  technicznych o tematyce zgłoszonej przez Eaton Electric, kierowania wybranych uczniów na praktyki zawodowe w Eaton Electric, promowania rozwiązań wybranych problemów technicznych poprzez organizowanie wspólnie z Eaton Electric konkursów na najlepszą pracę-pomoc dydaktyczną, włączania, w ramach zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań z poszanowaniem obowiązujących przepisów oświatowych, propozycji tematów prac i zagadnień zgłoszonych przez Eaton Electric.
4. Eaton Electric w ramach współpracy ze Szkołą w szczególności wyraża intencje:
zwracania się do Szkoły z propozycjami prac technicznych, przeprowadzenia testów aparatów i urządzeń w laboratoriach szkolnych, proponowania zagadnień do rozwiązania w ramach zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań  prowadzonych na terenie Szkoły, aktywnego wspierania w realizacji programu praktyk uczniowskich poprzez organizację, uzgodnionej między stronami, liczby  i miejsc odbywania praktyk.

Już w dniu podpisania porozumienia firma Eaton Electric przesłała naszej szkole materiały dydaktyczne w postaci aparatów elektrycznych, plansz, czasopism specjalistycznych, katalogów z dokumentacją techniczną aparatów elektrycznych. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce nasza współpraca zacznie się rozwijać z pożytkiem dla obu stron porozumienia.

Zbigniew Murawski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.