Konferencja

W dniach 16-17 stycznia  2012 r. odbyła się w hotelu Bartis  konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie “Ożywić Łynę” i Fundację Filokracja im. Jerzego Janiaka, której celem było określenie “Jaka może być nasza Łyna?”

W konferencji udział wzięło kilkunastu ekspertów polskich i rosyjskich, 60 uczestników oraz przedstawicieli różnych środowisk, w tym z naszej szkoły.
Udział w konferencji ekspertów zewnętrznych umożliwił spojrzenie na Łynę “szerzej”, ponadregionalnie i w kontekście potencjalnych korzyści płynących ze współpracy transgranicznej.

Konferencja zainaugurowała budowanie wizerunku Bartoszyc jako “stolicy” Łyny. Celem było wyeksponowanie strategicznego położenia Bartoszyc w kontekście Łyny i współpracy transgranicznej – lokalizacja miasta po środku biegu rzeki i równocześnie blisko granicy z Rosją.

Konferencja to bardzo ważne wydarzenie w kontekście ożywienia społeczności lokalnej w Bartoszycach, pokazanie mieszkańcom i władzom, że warto realizować tego typu projekty, że mogą one przynieść miastu wymierne korzyści w przyszłości

Sylwia Jarzębowicz-Sudujko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.