KOLEJNI ELEKTRYCY Z NASZEJ SZKOŁY

Przez kilka długich sobót lutego i marca nasi mechatronicy (z klasy III i IV) przygotowywali się do egzaminu państwowego sprawdzającego umiejętności z zakresu prac z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu prowadzili inżynierowie – specjaliści i rzeczoznawcy ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich: Sylwester Rączkiewicz oraz Krzysztof Nossek.

W dniu 7 marca zajęcia trwały krócej – tylko od 8.00 do 13.00. Po południu odbył się egzamin przeprowadzony przez 3-osobową komisję. Uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i uzyska Świadectwo Kwalifikacyjne, które uprawnia do pracy w przemyśle w zakresie (w zależności od wykazanej wiedzy) obsługi, konserwacji, eksploatacji, remontów, montażu urządzeń elektrycznych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zdecydowana większość naszych absolwentów wykorzystuje zdobyte uprawnienia w pracy zawodowej.

Serdecznie gratuluję naszym nowym elektrykom – sukcesu, ale także mądrości i ambicji – to z ich inicjatywy odbyło się szkolenie, to oni poświęcali swój czas na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, to kolejna grupa – 25 uczniów (w tym pierwsza w historii naszego technikum mechatronicznego dziewczyna – Kinga Rzepecka), która tak pozytywnie zapisuje się w kronice naszej szkoły.

Zbigniew Murawski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.