Kampania „Drugie życie”

Nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjno – informacyjnego pod hasłem „Transplantacja to życie” w ramach kampanii „Drugie życie”.

Kampania będzie prowadzona w województwie warmińsko-mazurskim już po raz drugi – przeprowadzony w roku szkolnym 2009/2010 pilotaż akcji w powiecie ostródzkim potwierdził zainteresowanie projektem i potrzebę działań edukacyjnych w zakresie transplantacji.

„Drugie życie” w każdej szkole kończy się przesłaniem do koordynatorów relacji z prowadzonych działań. Na ich podstawie organizatorzy wyróżnią te placówki, których kampanie będą charakteryzowały się najwyższym poziomem i skutecznością. Podsumowanie akcji w województwie warmińsko-mazurskim przewidziane jest na czerwiec 2011 roku

Cel akcji “Drugie życie”

Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów.

Transplantacja to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej “Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież “zarażała” oświadczeniami woli swoich krewnych i znajomych.

 

Kampanię w naszej szkole prowadził będzie zespół w składzie:

 

  1. Mateusz Bachanowicz – klasa II TH
  2. Anna Popławska – II TH
  3. Ewelina Czerwińska – I TH
  4. Karolina Chabros – I TH
  5. Adam Paszkowski – II TI-obsługa techniczno-informatyczna kampanii
  6. Michał Zubrycki – II TI-obsługa techniczno-informatyczna kampanii

 

Opiekunem akcji jest p. Mariola Maciejewska – nauczyciel biologii.

 

W zajęciach dotyczących transplantologii wezmą udział uczniowie  z następujących klas według porządku:

 

09.03 – I c ZSZ (5 lekcja) – sala 17/10

10.03 – I TMt (3 lekcja) , I Ti (4 lekcja)-sala 17/10

16.03 – II Th (7 lekcja)-sala 17/10

24.03 – II TMt, II Ti, II TPS, I Th, I TU (2lekcja) – aula

24.03 – Ib/c, I TPS, I Th, II TU (3lekcja) – aula

 

W ramach akcji odbędą się 2 konkursy:

  1. Na plakat propagujący transplantologię (termin oddawania prac 11 kwietnia 2011r., gabinet 17/10, p.M Maciejewska)
  2. Konkurs wiedzy dotyczący transplantologii ( biorą udział 2-osobowe zespoły , termin 14 kwietnia 2011, aula szkolna, zgłoszenia gabinet 17/10, p.M Maciejewska)

 

W w/w konkursach udział biorą uczniowie z klas pierwszych i drugich naszej szkoły!

 

Pamiętaj że:

 

Każdy z nas ma dar uzdrawiania. Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie…

 

A oto kilka danych statystycznych:

 

1077 narządów przeszczepionych od osób zmarłych w 2009 roku, 1277 – w 2010 roku. Obrazu polskiej transplantologii dopełniają statystyki Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczepienie, prowadzonej przez Poltransplant. 30 grudnia 2010r. na przeszczep narządu czekało 1935 chorych. Uznaje się, że brak organów jest jedną z przyczyn ograniczających ilość zabiegów, które mogą uratować życie i przywrócić zdrowie ciężko chorym ludziom.

  

>>>Obejrzyj galerię zdjęć z zajęć<<<

>>>Galeria zdjęć<<<

 

M. Maciejewska
Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.