IV Edycja Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Chroń klimat – zmień myślenie”

28 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków odbyła się IV Edycja Szkolnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Chroń klimat – zmień myślenie”. Tegoroczna edycja dotyczyła problemu globalnego ocieplenia wywołującego odczuwalne dziś zmiany klimatyczne oraz sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza w skali globalnej i lokalnej. Podczas I części konkursu 3-osobowe reprezentacje klas drugich rozwiązywały różnorodne zadania praktyczno – teoretyczne. Uczniowie mi.in. rozwiązywali test wiedzy zgodny z tematyką konkursu, układali ciąg przyczynowo – skutkowy przedstawiający powstawanie i skutki globalnego ocieplenia, analizowali wykresy i wyciągali wnioski, podawali przyczyny i skutki niszczenia Puszczy Amazońskiej, odpowiadali na pytania otwarte (każda grupa losowała inne zagadnienie). Wszyscy musieli wykazać się nie tylko szeroką wiedzą, ale także szybkim i logicznym myśleniem, bowiem wszystkie konkurencje odbywały się na czas. Po podsumowaniu punktacji z 7 konkurencji zwycięzcami okazała się drużyna z klasy II Technikum Informatycznego w składzie Kamil Jaremko, Kacper Zieleniewski, Mikołaj Bałdyga, II miejsce zajął zespół z klasy II Technikum Hotelarskiego – Laura Szkoła, Grzegorz Jędrys, Mateusz Pajer, natomiast miejsce III przypadło drużynie z klasy II Technikum Mechatronicznego w składzie Patryk Poniewozik, Kacper Kołowrocki, Maciej Ciecierski, na IV miejscu uplasowała się drużyna z klasy II Technikum Pojazdów Samochodowych – Artur Uzarewicz , Tomasz Suprynowicz, Piotr Poźniak. Różnice w punktacji były niewielkie, a wszystkie drużyny wykazały się bardzo dobra znajomością tematu.

II część przedsięwzięcia to posumowanie konkursu na komiks pt. „Jak schłodzić Ziemię?”. Swoje prace zaprezentowali: Nadia Zawadzka (I miejsce), Wojciech Karabijowski (II miejsce), Jakub Gołtwienko (III miejsce) oraz Julian Pęcak (wyróżnienie).

Celem organizacji w.w. konkursu było nie tylko poszerzenie wiedzy proekologicznej młodzieży, ale przede wszystkim kształtowanie nawyków aktywnego łączenia wiedzy z praktycznym działaniem na rzecz ochrony środowiska, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Na poprawę stanu naszej planety możemy wpłynąć też my sami małym nakładem środków, zamieniając na przykład samochód na rower, nie spalając w piecach centralnego ogrzewania śmieci, a w szczególności plastikowych butelek, korzystając z odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, czy zmieniając przysłowie kopciuchy na bardziej nowoczesne piece, emitujące do atmosfery znacznie mniej zanieczyszczeń.

Tegoroczny konkurs objął patronatem honorowym Starosta Powiatu Bartoszyckiego oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, które przeznaczyło na ten cel środki w kwocie 1000 zł oraz Nadleśnictwo Bartoszyce – nagrody książkowe, torby ekologiczne i inne drobne gadżety.

Mariola Maciejewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.