Gość z Akademii Sztuki Wojennej w Mechaniaku.

W dniu 14.09.2017r. odbyło się spotkanie klas II Technikum Mechatronicznego i Technikum Pojazdów Samochodowych z mjr. Andrzejem Mocarskim – asystentem Zakładu Dydaktyki Wojskowej, Wydziału Wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W ramach spotkania z młodzieżą zostały poruszone trzy obszary tematyczne dotyczące: kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej, podstawowych informacji nt. Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz udziału żołnierzy w międzynarodowych misjach wojskowych. Na początku spotkania Pan Major opowiedział o uczelni, w której pracuje oraz o jej roli w systemie kształcenia wojskowego. Ponadto przedstawił informacje dotyczące kierunków studiów, które oferuje Akademia oraz zasad rekrutacji kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I      i II stopnia. W dalszej części spotkania omówiona została struktura organizacyjna oraz uzbrojenie i wyposażenie Sił Zbrojnych RP. W ramach tego zagadnienia uczniowie obejrzeli film zrealizowany przez MON, dotyczący wspomnianej tematyki wzbogaconej o komentarz w zakresie kierunków modernizacji poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych. W ostatniej części wizyty Pan Major przedstawił prezentację zawierającą fotografie oraz różne ciekawe informacje dotyczące kultury, obyczajów      i zwyczajów panujących w różnych krajach, w których w ramach międzynarodowych misji wojskowych pełnił służbę. Dodatkowo opowiedział historię poszczególnych konfliktów oraz zapoznał z rolą międzynarodowych sił wojskowych, realizujących misje w ramach operacji wsparcia pokoju. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań w zakresie ww. tematyki poruszanej w trakcie spotkania, z czego chętnie skorzystali. Na koniec, w ramach podziękowania, uczniowie wręczyli Gościowi pamiątkową statuetkę z logo szkoły.

D. Maroska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.