Czy jesteśmy społeczeństwem otwartym?

Dnia 17 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury klasa III TI uczestniczyła w debacie nt. „Uprzedzenia a przemoc” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Bartoszycach oraz Urząd Miasta Bartoszyce.

Debatę prowadził asp. szt. Robert Koniuszy – pełnomocnik Komendanta Powiatowego w Bartoszycach ds. Ochrony Praw Człowieka.

Uczestnikami debaty byli: insp. Krzysztof Gąsiorowski – Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach, Katarzyna Siry – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lubomira Tchórz – Dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach, ks. dr Artur Oględzki – Proboszcz Parafii  p.w. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, Reprezentant  Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce oraz uczniowie szkół średnich.

Uczestnicy poruszali następujące kwestie: prawo do życia, wolności myśli, wyznania, głoszenia swoich poglądów i opinii, konstytucyjne prawa człowieka, różnice kulturowe, tolerancja oraz dyskryminacja. Podczas debaty prowadzący zadawał pytania zgromadzonej młodzieży, a odpowiedzi i opinie uczniów były konfrontowane z wypowiedziami zaproszonych gości (ekspertów, przedstawicieli poszczególnych środowisk).

         Uczniowie wynieśli z debaty wiele cennych informacji, uświadomili sobie, że człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest godność ludzka.

Dagmara Tołodziecka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.