Wymiana młodzieży

 WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ

z Polskiego Gimnazjum im.Konstantego Parczewskiego na LITWIE
„POZNAM – ZROZUMIEM”
PROGRAM STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA FINANSOWANY PRZEZ KANCELARIĘ SENATU RP

JAKO ZADANIE W ZAKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2010 r.

REALIZATOR ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KRESOWIAKÓW W BARTOSZYCACH
Koordynator projektu – pani Iwona Jedwabnik
Nauczycielki zaangażowane w projekt – Alicja Czerniak, Iwona Grygorowicz


W dniach 27września -02 października  2010 roku  20 osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach  gościła u młodzieży  z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie na Litwie.

W ramach projektu młodzież  uczestniczyła w wycieczkach do Niemenczyna,Wilna, Trok, Zułowa, Powiewiórki ,oglądaliśmy również pałac i grobowiec Parczewskich . Młodzież uczestniczyła w warsztatach rękodzielniczych rękodzieła ludowego.

Harmonogram programu wymiany młodzieżowej Litwa –Polska (młodzież z Niemenczyna) 27.09-02.10.2010

Dzień pierwszy – 27.09.10 (poniedziałek )

Wyjazd z Bartoszyc
18.00-przyjazd grupy z Litwy
Po obiadokolacji zakwaterowanie u polskich rodzin
 
Drugi dzień – 28.09.2010 r. (wtorek)

Wycieczka do Wilna.Zwiedzanie Uniwersytetu Wileńskiego, Muzeum Adama Mickiewicza,Kościół Św.Anny, pomnik A.Mickiewicza, Ostra Brama, dom J. Słowackiego.

a) Obiad – Niemenczyn

b) Spotkanie integracyjne w szkole- przedstawienie i omówienie prezentacji multimedialnej przez Panią Dyrektor Irenę Karpowicz nt. osiągnięć i zasad pracy gimnazjum w Niemenczynie; wspólny poczęstunek  uczniów i nauczycieli.

c) Kolacja – Niemenczyn

Trzeci dzień – -29.09.2010r. (środa)

a) Wycieczka do Wilna „ Szlakiem romantyków polskich” , zwiedzanie cmentarza na Rosie, podziemia Katedry Wileńskiej oraz Góry Trzech Krzyży,

b) Obiad – Wilno

c) Warsztaty rękodzieła ludowego – Niemenczyn

Spotkanie z dyrektorem szkoły P. Tadeuszem Grygorowiczem- wymiana poglądów odnośnie dalszej współpracy.

d) kolacja – Niemenczyn

Czwarty dzień – 30.09.2010r. (czwartek)

Zwiedzanie miasta Wilno, Wieża Telewizyjna , Cmentarz Antokolski,

a) Obiad – Wilno

b) Zwiedzanie Zamku Władców w Trokach, Muzeum Karaimów

c) Degustacja kibinów w restauracji karaimskiej- kolacja

Piąty dzień – 01.10.2010r. (piątek)

a) Spotkanie z merem Niemenczyna .Poznanie historii miasta i losów ludzi w nim zamieszkujących.

b)Wycieczka do Żułowa i Powiewiórki.

Zapoznanie się z miejscem urodzenia i chrztu Marszałka Józefa Piłsudzkiego,

c)Obiad – Niemenczyn

d)Spotkanie integracyjne w Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie, prezentacja dorobku warsztatów rękodzieła ludowego.

e)Ognisko pożegnalne .Zakończenie projektu-wymiana wrażeń i planów na dalszą

współpracę.

Szósty dzień – 02.10.2010 ( sobota)

6.00- wyjazd do Polski

 

Szczegółowy opis realizacji projektu.

W projekcie wzięło udział 40 uczniów /20 z Polski i 20 z Litwy/

oraz 6 opiekunów.


Pierwszy dzień -27.09.2010 ( poniedziałek)

 

Przyjazd do Nimenczyna. Po zjedzeniu obiadokolacji zostaliśmy zakwaterowani w Domu Kultury w Niemenczynie a młodzież w domach rodzinnych. Przywitała nas pani Dyrektor Irena Karpowicz oraz młodzież , która cieszyła się, „że wreszcie przyjechaliśmy” .

 

Drugi dzień – 28.09.2010 ( wtorek )

Wycieczka do Wilna. Zwiedzanie Uniwersytetu Wileńskiego, Muzeum Adama Mickiewicza, Kościół Św. Anny, pomnik A. Mickiewicza, Ostra Brama, dom J. Słowackiego. Ogromne wrażenie na młodzieży z Polski wywarł fakt, że można tak łatwo porozumiewać się prawie wszędzie w jęz. polskim i że ,” tyle jest polskości wszędzie”

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Muzeum A .Mickiewicza ,ponieważ młodzież poznała sławnego wieszcza jako zwykłego młodego człowieka ,który miał niekiedy zwykłe problemy podobne do naszych. Po południu wzięliśmy udział w spotkaniu integracyjnym w szkole w Niemenczynie. Pani dyrektor Irena Karpowicz przedstawiła nam prezentację multimedialna zawierającą dokonania i osiągnięcia szkoły. Zwiedziliśmy sale lekcyjne oraz spędziliśmy miłe chwile przy słodkim poczęstunku. Uczniowie i nauczyciele wymienili się drobnymi upominkami. Czas minął szybko na wspólnych rozmowach i zabawie.

Trzeci dzień – -29.09.2010r. (środa)

 

W tym dniu wyjechaliśmy na kolejną wyprawę do Wilna. Zwiedzaliśmy cmentarz na Rosie, Katedrę Wileńską, Podziemia Katedry Wileńskiej, Górę trzech Krzyży. Przechadzaliśmy się uliczkami Wilna poznając ich historię i podziwiając piękno architektury. Zjedliśmy obiad w Restauracji w Wilnie a następnie wróciliśmy do Niemenczyna. Po powrocie młodzież wzięła udział w warsztatach rękodzieła ludowego w Muzeum Etnograficznym. Uczyli się wykonywać palmy wielkanocne oraz różne elementy dekoracyjne metoda orgiami.

Nauczyciele z Polski spotkali się z Dyrektorem szkoły Panem Tadeuszem Grygorowiczem.

W miłej atmosferze wymieniliśmy poglądy odnośnie trudności i radości bycia nauczycielem. Porównywaliśmy warunki pracy w Polsce i na Litwie. Obiecaliśmy ,że nadal chętnie będziemy utrzymywać ze sobą kontakty i współpracować w zakresie wymiany młodzieżowej a być może i bliższej współpracy nauczycieli.

Czwarty dzień – 30.09.2010r. (czwartek)

 

Ponownie odwiedziliśmy Wilno. Zwiedziliśmy Wieżę Telewizyjną poznając jej historię związaną z odzyskaniem niepodległości przez Litwę. Następnie odwiedziliśmy centrum handlowe gdzie młodzież mogła kupić sobie pamiątki z pobytu na Litwie oraz zjedliśmy wyśmienity obiad. Po obiedzie pojechaliśmy do Trok gdzie zwiedziliśmy Zamek i Muzeum Karaimów. Po przemiłych zakątkach Wilna i Trok oprowadzała nas nauczycielka Pani Elżbieta Klukowska, która jest jednocześnie zawodowym przewodnikiem. Wieczorem udaliśmy się na kolację do restauracji karaimskiej, w której zjedliśmy przepyszne kibiny.

Dzień był pełen wrażeń .Wszyscy wróciliśmy do Niemenczyna zmęczeni, jednak bardzo zadowoleni bo bogatsi o nowe doświadczenia.

Piąty dzień – 01.10.2010r. (piątek)

 

Ostatni dzień pobytu. Czas mija szybko i nieubłaganie. W tym dniu spotkaliśmy się z Merem Niemenczyna, który opowiedział nam barwną historie miasta i ludzi w nim zamieszkujących. Dowiedzieliśmy się jak często smutne losy spotkały Polaków na przestrzeni lat. Zapoznaliśmy się z problemami jakie spotykają Polaków mieszkających na Litwie i jak starają się je rozwiązywać. Po spotkaniu pojechaliśmy do Powiewiórki gdzie zwiedziliśmy kościół ,w którym był chrzczony Józef Piłsudski a następnie do Zułowa miejsca urodzenia Józefa Piłsudskiego. W drodze powrotnej obejrzeliśmy pozostałości z majątku Parczewskich – pałac i browar. Poznaliśmy historię rodu Parczewskich oraz ich wkład w obronę polskości.

W drodze powrotnej podziwialiśmy piękno okolicznej przyrody oraz czystość jezior. Na obiad wróciliśmy do Niemenczyna. Po obiedzie odwiedziliśmy kościół w Nimenczynie poznając jego dzieje , zobaczyliśmy również grobowiec rodu Parczewskich.

Następnie odbyło się spotkanie w Muzeum etnograficznym . Młodzież pochwaliła się pracami ,które wykonała w trakcie warsztatów rękodzielniczych, zwiedziliśmy również muzeum poznając jego zbiory.

Wieczorem odbyło się pożegnalne ognisko-piekliśmy kiełbaski, śpiewaliśmy i obiecaliśmy sobie, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie.

Szósty dzień – 02.10.2010 ( sobota)

6.00- wyjazd do Polski

Cicho było w autokarze bo wszyscy czuli, że skończyła się niezapomniana przygoda pełna wrażeń i niezapomnianych wspomnień.

Wszyscy dopytywali się kiedy znowu będą mogli spotkać się ze swoimi przyjaciółmi i czy jeszcze będzie taki program wymiany młodzieżowej.

Informacje o realizacji projektu zostały umieszczone w Internecie

www.zsm.bartoszyce.com.pl

Informacje ogłaszane były również w Radio Bartoszyce oraz Telewizji kablowej Bart Sat.

Lista uczestników wg. gość- opiekun

1. Regina Dubicka 1994 06 15 Rejon wileński W. Werusowo

Bryła Andrzej III TMT

2. Jolanta Kauszinite 1994 09 17 Niemenczyn ul. Arklu 9 – 3

Bryła Damian II TI

3. Waleria Pietrowa 1994 08 23 Niemenczyn ul. A. Mickiewicza 41

Paweł Kamiński II TI

4. Izabela Kuprewicz 1994 06 06 Niemenczyn ul Pakranties 20 – 7

Patryk Siwiński II TI

5. Dorota Simanawiczute 1994 10 13 Rejon wileński w. Aleksandryszki

Czuchoński Wojciech II TU

6. Helena Trusielewicz 1994 11 23 Niemenczyn -2

Kruk Łukasz III E ZSZ

7. Dorota Saaripa 1994 03 04 Niemenczyn ul Kościuszki 24

Osowska Klaudia II TH

8. Ewelina Garbikowa 1993 03 21 Niemenczyn ul. Kosmonautu 20

Paulina Andrzejewska II bLP

9. Krzysztof Urbanowicz 1992 11 10 Niemenczyn ul Piewu 5 – 8

Łukasz Ratyński II TU

10. Dariusz Werkowski 1992 03 08 Rejon wileński w. Puczkałówka

Pawłowski Paweł III TI

11. Jula Dziemidowicz 1992 04 12 Niemenczyn ul.Bażniczios 16 – 2

Monika Poławska III TAB

12. Władysław Sienkiewicz 1992 09 04 Niemenczyn ul.Gulbinawiczaus 5 -12

Pogoda Martyna III CLP

13. Agnieszka Kasperowicz 1993 05 12 Rejon wileński w. Rudowsie

Ewelina Serwin II TH

14. Edgar Gieglis 1992 04 01 Niemenczyn ul Lauko 45

Krzysztof Sosnowski II TI

15. Iwona Grynkiewicz 1992 06 12 Niemenczyn ul. Św. Mykolo 6 – 4

Anna Krasowska III TAB

16. Monika Kutrysz 1992 06 09 Niemenczyn ul. Naruszewiczaus 14

Suchcicki Kamil III Ti

17. Agnieszka Ilgiewicz 1992 01 24 Rejon wileński w. Werusowo

Marek Jara ITU

18. Diana Mozyra 1992 08 22 Niemenczyn ul Szwenczoniu 15 – 2

Abucewicz Hubert III TI

19. Rafał Feklistov 1993 02 01 Rejon wileński w. Krywołowża

Wojciech Bohaj II cLP

20. Anna Ulewicz 1992 02 14 Rejon wileński w. Parczewo

Iwanowicz Mateusz ITPS

Tekst: Iwona Jedwabnik

Galeria zdjęć

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.