UCZNIOWIE Z BARTOSZYC ZWYCIĘZCAMI IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MECHATRONICZNEGO

IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego zakończyła się wielkim sukcesem uczniów Technikum Mechatronicznego z Bartoszyc, którzy w klasyfikacji drużynowej zajęli I miejsce, a indywidualnie aż trzech z nich zdobyło tytuł laureatów Konkursu!

Finał wojewódzki IV edycji WKM odbył się w dniu 19 kwietnia 2011 roku w Katedrze Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organizatorami tego Konkursu byli:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który sprawował też opiekę naukową nad Konkursem
  • Powiat Bartoszycki

Patronat pedagogiczny objęło Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty

Patronat objął również Rektor UWM w Olsztynie.

IV Wojewódzki Konkurs Mechatroniczny jest elementem projektu Powiatu Bartoszyckiego „Mechatronika – zawód przyszłości (edycja 2)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Finał wojewódzki poprzedzony był eliminacjami szkolnymi.

Trzy etapy finału, to:

  1. Etap pisemny (30 zadań testowych)
  2. Symulacja komputerowa sterowania elektropneumatycznego
  3. Zadanie praktyczne sprawdzające umiejętność projektowania i wykonania układu sterowania programowanego z wykorzystaniem sterowników PLC

 W Konkursie, wzięli udział uczniowie z 5 szkół z województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w których istnieją technika mechatroniczne.

Rywalizację młodych mechatroników na wszystkich etapach Konkursu nadzorowała i oceniała Komisja Konkursowa złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Mechatroniki.

Stanowiska do etapu praktycznego Konkursu przygotował mgr inż. Zbigniew Murawski.

 Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród połączone było z konferencją naukowo-techniczną.

W trakcie podsumowania, które odbyło się w auli Biblioteki Uniwersyteckiej obecni byli m.in.:

Prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki – dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie

Dr inż. Marzena Wilamowska-Korsak – prodziekan ds. Studiów i Studentów WNT UWM w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak – kierownik Katedry Mechatroniki WNT UWM w Olsztynie

Krzysztof Nowacki – wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wojciech ProkockiStarosta Powiatu Bartoszyckiego

Krzysztof Karólewski – Dyrektor Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w Bartoszycach

Grażyna Żytko – kierownik Powiatowej Pracowni Metodycznej w Bartoszycach

 W części naukowej:

Dr inż. Piotr Drogosz wygłosił referat pt.”Roboty kroczące”

 Następnie Komisja Konkursowa przedstawiła wyniki IV Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego, którego poziom oceniła jako bardzo wysoki. Szczególnie podkreślono wyższy niż w ubiegłym roku stopień umiejętności programowania sterowników PLC.

 W oficjalnej klasyfikacji drużynowej kolejność była następująca:

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach         102 p.

Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu      101 p.

Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku     93 p.

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w  Olsztynie          88 p.

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku 80 p.

 Tytuły laureatów Konkursu otrzymali:

 1. Pękala Paweł (ZSM Elbląg)                      I miejsce

2. Paszko Patryk (ZSP Nr 1 Bartoszyce)      II miejsce

3. Asman Paweł (ZSEiI Giżycko)                 III miejsce

4. Masyk Adam (ZSP Nr 1 Bartoszyce)       (wyróżnienie)

5. Zabielski Rafał (ZSM CKP nr 2 Białystok) (wyróżnienie)

6. Marzec Sebastiam (ZSEiT Olsztyn)          (wyróżnienie)

7. Kłębucki Marcin (ZSP Nr 1 Bartoszyce)  (wyróżnienie)

Wszyscy uczestnicy finału zostali nagrodzeni. Nagrodami za I, II i III miejsce były laptopy i netbook.

W opinii uczestników i organizatorów Konkurs ponownie okazał się wielkim sukcesem dydaktycznym i organizacyjnym.

Już za rok – mały jubileusz – V edycja Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego, a do udziału w nim już dziś zapraszamy młodych mechatroników z naszego regionu.

 

 Zbigniew Murawski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.