SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna to podstawowe czynności ratujące zdrowie i życie, dlatego też w dniu 09.04.2024 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań, które obejmować będą wszystkie klasy naszej szkoły szkole. Celem zajęć jest nauka zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy osobom poszkodowanym. W tym miesiącu uwagę poświęciliśmy resuscytacji krążeniowo–oddechowej przy użyciu AED. Po instruktażu przeprowadzonym przez ratownika medycznego wszyscy mieli okazję przećwiczyć schemat resuscytacji z AED.

Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak:

  1. Etapy i zasady udzielania pierwszej pomocy;
  2. Postępowanie z osobą nieprzytomną oddychającą i z brakiem oddechu;
  3. Zastosowanie AED.

Szkolenie prowadzone było metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy mieli możliwość wykonania sztucznego oddychania i masażu serca na fantomie oraz użycia AED. Ponadto uczestnicy szkolenia zadawali prowadzącemu pytania na interesujące ich zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenie przeprowadził ratownik ze Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, Pan Daniel Rożko, który od wielu lat współpracuje z naszą szkołą.

Elżbieta Klimus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.