ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH NA SZTANDAR SZKOŁY

W czwartek, 27 października, uczniowie klas pierwszych – Technikum Hotelarskiego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Pojazdów Samochodowych z Oddziałem Przygotowania Wojskowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.  Uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach, w obecności dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i starszych kolegów, ślubowali: rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, zdobywać nowe umiejętności, wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata, przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły, szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów, kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi oraz szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach, do którego społeczności należą od tej chwili.
Uczniom klas pierwszych życzymy wszelkiej szkolnej pomyślności!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.