Prawo w praktyce. Wycieczka przedmiotowa do Zakładu Karnego w Kamińsku

W piątek 04.10.2013r. uczniowie klas: trzeciej i czwartej technikum w Bartoszycach wzięli udział w  niecodziennej lekcji prawa w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie, która miała miejsce w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Opiekunami byli Lilla Szewczyk, Grzegorz Mojek i Jerzy Zając.

Służba więzienna dołożyła wielu starań, abyśmy mogli zobaczyć, w jakich warunkach więźniowie odbywają karę. Celem kary pozbawienia wolności jest nie tylko izolacja osób skazanych, ale głównie oddziaływanie wychowawcze umożliwiające powrót – po odbyciu jej – do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W czasie odbywania kary skazani mogą pracować zarobkowo lub społecznie. Możliwość pracy poza murami więzienia to duży przywilej, mogą z niego korzystać tylko niektórzy skazani. Organizuje się dla nich zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe. Osadzeni mają do dyspozycji świetlicę, salę komputerową, bibliotekę, pracownię rzeźbiarską oraz pracownię plastyczną.

Podczas spotkania młodzież mogła wysłuchać wykładu na temat historii Zakładu Karnego w Kamińsku wygłoszonego przez zastępcę dyrektora ZK mjr Zdzisława Szewczyka.

Bardzo dziękujemy funkcjonariuszom Służby Więziennej za poświęcony czas i ciekawą lekcję. Po terenie Zakładu Karnego oprowadzał nas starszy inspektor działu ochrony por. Jerzy Kuzia oraz starszy wychowawca kpt. Andrzej Kozłowski.

Mamy nadzieję, że spotkanie to było przestrogą dla biorącej w nim udział młodzieży szkolnej oraz ostrzeżeniem przed zachowaniami niezgodnymi z obowiązującym prawem w Polsce.

L. Szewczyk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.