Porozumienie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

20 marca 2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków
w Bartoszycach (zwany Interesariuszem) reprezentowany przez Panią Dyrektor Monikę Bogdanowicz zawarł porozumienie nr 3/2015 z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego.

Celem wzajemnej umowy jest poznanie i upowszechnienie dziejów regionu warmińsko-mazurskiego i jego dziedzictwa kulturowego, a także jego ochrony
i wykorzystania dla dobra publicznego. W ramach umowy strony będą podejmowały wspólne przedsięwzięcia obejmujące wymianę opinii i doświadczeń dotyczących programu, i oferty kształcenia. Studenci Wydziału Humanistycznego będą mieli możliwość realizacji nieodpłatnych praktyk zawodowych u Interesariusza. Pracownicy naukowi Wydziału Humanistycznego przeprowadzą bezpłatne cykle wykładów dla młodzieży szkolnej. Przewiduje się również podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-badawczych.

W ramach współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków uczestniczy w cyklu wykładów otwartych „Czwartki z humanistyką”, a także bierze udział w imprezach kulturalno-naukowych organizowanych na Wydziale Humanistycznym.

Elżbieta Klimus

Porozumienie z UW-M

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.