Porozumienie o współpracy

W dniu 15.02.2012 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach  a Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach. Zakład realizuje szereg działań skoncentrowanych na maksymalizację odzysku odpadów, wdrażaniu recyklingu, podnoszeniu świadomości ekologicznej, edukacji.
Najważniejsze punkty tego porozumienia, to:

1. Szkoła oraz ZGO Sp. z o.o. wyrażają intencję współpracy:

przy rozwiązywaniu istotnych dla obu stron problemów technicznych w obszarze mechaniki,
przy wdrażaniu do procesu dydaktycznego nowoczesnych rozwiązań technicznych i ekologicznych,
w zakresie promowania uczniów, słuchaczy i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w wybranych dziedzinach techniki, w zakresie wzajemnego promowania pozytywnego wizerunku każdej ze stron porozumienia, promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych przy organizacji i prowadzeniu szkoleń praktycznych.

2. Współpraca ze strony Szkoły będzie realizowana przez Stanisława Rudzińskiego (kierownika warsztatów szkolnych).

3. Szkoła w ramach współpracy z ZGO Sp. z o.o. w szczególności wyraża intencje:
-podejmowania prac technicznych o tematyce zgłoszonej przez ZGO Sp. z o.o., wprowadzania, w ramach obowiązujących przepisów oświatowych, do programów nauczania w Szkole tematyki związanej z zagadnieniami zgłoszonymi przez ZGO Sp. z o.o., a w szczególności ekologii i ochrony środowiska, promowania rozwiązań wybranych problemów technicznych poprzez organizowanie wspólnie z ZGO Sp. z o.o. konkursów na najlepszą pracę, włączania, w ramach zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań z poszanowaniem obowiązujących przepisów oświatowych, propozycji tematów prac i zagadnień zgłoszonych przez ZGO Sp. z o.o.

4. ZGO Sp. z o.o. w ramach współpracy ze Szkołą w szczególności wyraża intencje:
– zwracania się do Szkoły z propozycjami prac technicznych, proponowania zagadnień do rozwiązania w ramach zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań prowadzonych na terenie Szkoły,
– aktywnego wspierania w realizacji programu praktyk uczniowskich.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca zacznie się rozwijać z pożytkiem dla obu stron porozumienia.

Stanisław Rudziński

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach organizuje zbiórkę starych, nieużywanych rowerów, części od rowerów  w celu ich recyklingu – zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 15.02.2012r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Bartoszycach a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach.

ZGO Sp. z o.o. oraz Szkoła podejmują współpracę przy realizacji zadania
„Rower – druga odsłona” polegającego na wykonaniu pokazowych projektów techniczno – mechanicznych, wykorzystujących zużyte rowery i ich części.  Uczniowie z zebranych materiałów wykonają pojazdy rowerowe na podstawie własnych pomysłów.

Prezentacja  pojazdów rowerowych nastąpi podczas akcji organizowanych przez ZGO Sp. z o.o., imprez promujących Szkołę oraz podczas Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Stare, nieużywane rowery oraz ich części będą zbierane w siedzibie ZGO Sp. z o.o. w Bartoszycach, ul. Zbożowa 8.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.