PODSUMOWANIE V EDYCJI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH

W dniu 5 czerwca 2012 r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych (OIT).

Olimpiada ta organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Urzędem Patentowym RP.

Uczestnicy OIT wykonują prace i projekty w 4 kategoriach: pomoc dydaktyczna, pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo-techniczne, pomysł ekologiczny. W wyniku eliminacji szkolnych i okręgowych do finału na szczeblu centralnym zakwalifikowano 219 prac przygotowanych przez 430 uczniów.

Na podsumowaniu obecni byli m.in.: Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska, prezes NOT Ewa Mankiewicz-Cudny,  władze PZSWiR – prezydent Eugeniusz Suski oraz wiceprezydent Zbigniew Matuszczak,  prof. Zdzisław Adamczewski (przewodniczący Komitetu Olimpiady).

Wielkim sukcesem zakończył się udział w Olimpiadzie uczniów IV klasy Technikum Mechatronicznego z ZSP nr 1 w Bartoszycach. W kategorii „pomoc dydaktyczna” II miejsce (wśród 83 prac) zajęli autorzy pracy „Mechatroniczny Trenażer Układów Sterowania Programowalnego” Adam Dub i Michał Karpiński. Opiekunem uczniów był mgr inż. Zbigniew Murawski. Uczniowie otrzymali puchary MEN oraz PZSWiR, dyplomy, wysokiej klasy zestaw kina domowego „Panasonic” oraz nagrody książkowe. Natomiast w kategorii „pomysł techniczny” wyróżnienie otrzymali autorzy pracy „Mechatroniczny Mieszalnik Płynów” Patryk Paszko i Marcin Kłębucki. Opiekunem uczniów był inż. Marcin Kapturski. Otrzymali oni puchary, dyplomy i nagrody książkowe. Dodatkową nagrodą dla naszych 4 laureatów jest zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego (z wynikiem 100%) oraz otwarte drzwi na większość wydziałów technicznych i przyrodniczych wyższych uczelni. Po raz pierwszy w historii naszych startów w OIT mamy aż 4 laureatów. A dodając do tego 1aureata i 2 finalistów Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości możemy oczekiwać, że ponownie zajmiemy I miejsce w rankingu szkół olimpijskich województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Zbigniew Murawski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.