Gospodarka odpadami w Powiecie Bartoszyckim – spotkanie w BDK z prezesem ZGO

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

W naszej szkole podejmowanych jest szereg działań poprawiających świadomość ekologiczną młodzieży. Zajmujemy się m.in. zmianami klimatycznym wynikającymi z globalnego ocieplenia, problematyką nadmiaru plastiku w gospodarce światowej, a w dniu 8 grudnia 2021r. młodzież uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym zagospodarowania odpadów w Powiecie Bartoszyckim.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta w Bartoszycach i Bartoszyckim Zakładem Gospodarki Odpadami, a prowadził je prezes ZGO –Pan Tomasz Majewski.

Wzięli w min udział uczniowie z klas II TMt, III TIg. i III TPSg. Liczba osób była ograniczona do trzech klas ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, dlatego również spotkanie odbyło się w Bartoszyckim Domu Kultury – możliwość zachowania odpowiednich odległości między osobami, wszyscy uczniowie oczywiście w maseczkach.

Podczas prelekcji słuchacze zapoznali się z problematyką segregacji odpadów i działalności Zakładu Gospodarki Odpadami.

Na spotkaniu poruszono również kwestię bardzo wysokich kosztów związanych ze składowaniem odpadów, zakupem nowoczesnego sprzętu i urządzeń. Szczegółowo zostały przedstawione elementy opłaty za nieczystości. Uczniowie dowiedzieli się na co tak naprawdę idą pieniądze od każdego mieszkańca powiatu. Omówiono jak funkcjonuje wysypisko śmieci w Wysiece oraz plany powstawania obiektów rekreacyjnych po zapełnieniu kwater. Przedstawiono również inne zadania realizowane przez ZGO. Zakład zajmuje się również promowaniem segregacji i zbiórki odpadów, wydając broszury, plakaty i tablice informacyjne, a wszystko po to, aby każdy mieszkaniec powiatu PRAWIDŁOWO segregował odpady. W każdym gospodarstwie domowym powinna być lista, do jakiego kontenera co wrzucamy.

Zagospodarowanie odpadów to inaczej zarządzanie nimi. Celem jest to, aby odzyskać z nich jak najwięcej surowców wtórnych, a także zminimalizować negatywny wpływ tych, które nie nadają się do przetworzenia. Na zagospodarowanie odpadów składają się więc: zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie, a ponadto nadzór nad tymi procesami i miejscami, w których odpady są unieszkodliwiane.

„Ochrona środowiska receptą na zdrowe życie”, to hasło dzięki któremu ZGO się wciąż rozwija i doskonali system zbiórki i odzysku surowców wtórnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.