KONSULTACJE WOJEWÓDZKIE DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W piątek, 7 października, członkowie Samorząd Uczniowskiego uczestniczyli w konsultacjach wojewódzkich dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Konsultacje przygotowała Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem. Dotyczy to szczególnie planowanych zmian i propozycji rozwiązań w tym zakresie.
W skład Rady wchodzą 32 osoby – po dwie z każdego województwa. Województwo warmińsko-mazurskie reprezentują Aleksandra Horoszko i Karolina Świątek.
Rada działa od 2016 r. i w jej skład wchodzi 10 komisji tematycznych i 2 grupy robocze. Główne kompetencje Rady:
– doradcza – opiniowanie projektów związanych z młodymi,
– wspieranie edukacji – promocja działań na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– tworzenie inicjatyw – przeprowadzanie akcji na rzecz młodzieży, aktywizacji i edukacji.
Uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym „Polska XXI wieku”. Wysłuchaliśmy wystąpień Pana Kuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego, który podkreślał, że szkoła powinna być przestrzenią do inspiracji i ustalenia co jest ważne dla młodych ludzi. Współczesna szkoła powinna nie tylko uczyć jak żyć we współczesnym świecie, a także powinna pobudzić i rozwijać pasje uczniów.
Młodzi eksperci wypowiadali się na temat tego, czego młodzież oczekuje od dzisiejszej szkoły. Uczniowie chcą się uczyć w szkołach wyposażonych w nowoczesne technologie, w ładnych, przyjemnych pomieszczeniach, chcą, aby nauczyciele wykorzystywali nowoczesne metody nauczania.
Młodzież dyskutowała również na temat używania telefonów w szkołach, cyberprzemocy, zdrowia psychicznego młodzieży, samoakceptacji oraz ekologii.
My tam byliśmy i wysłuchaliśmy…i już planujemy dalszą pracę Samorządu Uczniowskiego.

Zachęcamy wszystkich do polubienia profilu Rady na FB.
https://www.facebook.com/radamlodziezy

Patrycja Czarnecka, Kamila Trzcińska, Jakub Sobieraj

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.