Konkurs Matematyczny gen. Sylwestra Kaliskiego

02.12.2022r.  kolejny raz odbył się w naszej szkole etap szkolny ogólnopolskiego konkursu matematycznego organizowanego przez Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT( Instytut Matematyki i Kryptologii – Aktualności (wat.edu.pl) ) i Dział Spraw Studenckich WAT (Dział Spraw Studenckich – Wojskowa Akademia Techniczna (wojsko-polskie.pl) . Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Rektor WAT. Konkurs adresowany jest  do uczniów szkół umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w tym szkół imienia gen. Sylwestra Kaliskiego oraz szkół objętych patronatem WAT.  
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych, ujawnianie młodych talentów, możliwość zweryfikowania własnego poziomu wiedzy i umiejętności przez uczniów oraz rywalizacja w dziedzinie matematyki.

Do konkursu zgłosiło się 17 osób a przystąpiło 14. Uczniowie w I etapie Konkursu rozwiązywali  w ciągu 100 minut test składający się z 20 zadań zamkniętych, za które można było uzyskać łącznie 20 punktów. Trójka  uczestników została zgłoszona do  etapu II który odbędzie się w Warszawie   17 marca 2023 roku . Do Etapu II zakwalifikowanych zostanie 100 uczniów zajmujących najwyższe miejsca na liście rankingowej. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej WAT i rozesłana do szkół  w styczniu 2023r.  Do etapu II zostali zgłoszeni:
1. Aduła Radosław  –   kl. III TI
2. Działa Bartłomiej –   kl. IV TIg.
3. Pietkiewicz Bartosz  –   kl. IV TIp.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.