Kolejne laury mechatroników z Bartoszyc

Kolejny sukces odnieśli młodzi mechatronicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Zdobyli oni wyróżnienie na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Blok A – Innowacje Techniczne) za pracę „Projekt Kuli Łokciowej z Modułem Elektronicznym”. Sukces tym wspanialszy, że są to uczniowie klasy I technikum mechatronicznego: Radosław Oramus, Paweł Bohdanowicz, Patryk Strzałecki. Ich opiekunem naukowo-dydaktycznym był mgr inż. Zbigniew Murawski. Dzięki temu wynikowi uczniowie są zwolnieni z części pisemnych egzaminu zawodowego ze wszystkich 3 kwalifikacji obowiązujących w technikum mechatronicznym i otrzymują wynik 100%. Oprócz tego przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną na studia techniczne.

Głównym organizatorem olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a honorowy patronat objęli: Ministerstwo Gospodarki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Prezes Urzędu Patentowego RP. Przedstawiciele wszystkich tych instytucji byli obecni na uroczystości podsumowania olimpiady, która odbyła się w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

Mottem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości jest myśl Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Właśnie ta olimpiada nie tylko promuje postawy twórcze, innowacyjne, ale zachęca również młodych ludzi do samodzielnego lub zespołowego tworzenia projektów oraz prac praktycznych z różnych dziedzin. Pomysł zweryfikowany w praktyce jest najcenniejszy. I w tym kontekście przewodniczący Sądu Konkursowego prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski przypomniał słowa Stanisława Staszica wyryte na marmurowej tablicy w gmachu Politechniki Warszawskiej: „Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem, albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów.”

Bardzo cieszy nas to, że młode bartoszyckie talenty nie są marnowane. Że mogą rozwijać się i dojrzewać w bartoszyckich szkołach. Oby tak dalej – za dwa tygodnie mechatronicy ( z klasy II i III) walczą w finale centralnym w Koszalinie jeszcze jednej olimpiady, a także nastąpi rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator”. Zanosi się na kolejne sukcesy!

Zbigniew Murawski

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.