I miejsce w województwie w kampanii „Drugie życie”

Od marca do maja tego roku nasza szkoła brała udział w kampanii edukacyjno –informacyjnej „Drugie życie” propagującej transplantację i oświadczenia woli. Za jej przeprowadzenie zostaliśmy uhonorowani nagrodą główną

Uczniowie Joanna Szyszkowska, Szymon Mikulski, Arleta Madziar, Konrad Piotrowicz wraz z koordynatorem p. Mariolą Maciejewską wzięli udział w gali finałowej kampanii, która odbyła się 21 czerwca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas tego spotkania zostały podsumowane działania, które dzięki inwencji młodzieży i koordynatorów udało się zrealizować w tegorocznej edycji, natomiast Szymon i Joanna przedstawili zgromadzonym gościom prezentację multimedialną obrazującą naszą kampanię.

Szkoła oprócz licznych gratulacji otrzymała czek charytatywny na kwotę 1000 zł. Wspólnie z p. dyrektor Moniką Bogdanowicz uzgodniliśmy ,że przekażemy tę kwotę Bogusiowi Krasowskiemu, który uczy się w naszej szkole, a jest ciężko chory i potrzebuje wsparcia.

Należy wspomnieć, że do prowadzenia kampanii zgłosiło się 28 szkół z województwa warmińsko – mazurskiego.

Podsumowując, zdecydowaliśmy się jako szkoła wziąć udział w tej akcji, gdyż zależało nam na tym, aby jak najwięcej ludzi z naszego miasta dowiedziało się o możliwości przeszczepiania narządów, jako nowoczesnej metodzie ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom. Chcieliśmy przełamywać mity, przekłamania i stereotypy, jakie często niestety towarzyszą myśleniu tzw. „statystycznego Polaka” o transplantologii. Chcieliśmy walczyć z niewiedzą i negatywnym nastawieniem do przeszczepów m.in. poprzez informowanie i edukację – ten cel przyświeca też kampanii „Drugie życie”. Dzięki rosnącej wiedzy lekarzy, postępowi technologicznemu i nowoczesnym terapiom z roku na rok rośnie liczba wskazań do transplantacji jako metody leczenia. Niestety, problemem jest jednak niedostateczna liczba osób, od których narządy mogą zostać pobrane, a brak dawców wynika z wciąż niskiego, powszechnego poziomu wiedzy dotyczącej procedur prowadzenia przeszczepów i możliwości, jakie one ze sobą niosą.

Włączając się aktywnie w kampanię „Drugie życie” chcieliśmy mieć bezpośredni wpływ na zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie w naszym mieście.

M. Maciejewska

Link do galerii zdjęć

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.