FINALIŚCI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

Eliminacje centralne ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku szkolnym 2014/2015 odbywały się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza Świdnicy. Głównym organizatorem tej olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Honorowy patronat objęli: Ministerstwo Gospodarki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Prezes Urzędu Patentowego RP.
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i związana jest z tematyką innowacyjności oraz prawem własności przemysłowej. Ma charakter naukowy, techniczny, badawczy, konstruktywny i aktywizuje uczniów do twórczego myślenia.
W olimpiadzie wzięły udział 24 drużyny z całego kraju – laureaci etapów okręgowych. Okręg warmińsko-mazurski reprezentowała drużyna w składzie: Jacek Prokopczuk, Damian Madejski, Kamil Mickiewicz – uczniowie Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Drużynę przygotowywał mgr inż. Zbigniew Murawski.
Pierwszego dnia olimpiady odbył się etap pisemny z prawa własności przemysłowej, historii wynalazków, znaków towarowych i wynalazczości.
W drugim dniu olimpiady uczniowie mieli do rozwiązania cztery zadania praktyczne z tej tematyki. Trzeciego dnia odbył się etap ustny. W międzyczasie były imprezy integracyjne oraz program rekreacyjno-dydaktyczny: zwiedzanie sztolni Wolimskich, zwiedzanie przedsiębiorstw w okolicach Świdnicy, wizyta na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.
Po raz kolejny udział naszych uczniów zakończył się pełnym sukcesem – wszyscy uzyskali tytuł finalisty olimpiady! A wiąże się to z tym, że zwolnieni są ze wszystkich trzech egzaminów pisemnych potwierdzających poszczególne kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik (uzyskują wynik 100%) oraz przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną na wyższe uczelnie techniczne.
Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

Zbigniew Murawski

CAM00753 CAM00785 CAM00790 phoca_thumb_l_fotorelacja_-_27.05.2015r_39

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.