Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

18 marca 2022 r. odbył się finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Wzięło w nim udział 100 uczniów wyłonionych spośród 1250 uczestników reprezentujących 68 szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Wojskowa Akademia Techniczna. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.
 29 marca 2022 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, najlepsi młodzi matematycy wyłonieni spośród  uczestników finału zostali wyróżnieni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Ze względu na sytuację epidemiczną konkurs odbył się w formule zdalnej. Nadzór nad przebiegiem wydarzenia sprawowała prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska.  Komisja konkursu pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT dr. hab. Marka Kojdeckiego, prof. WAT wyłoniła 10 laureatów oraz przyznała jedno wyróżnienie.
 Zakres materiału obowiązującego w konkursie był zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki.
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego adresowany jest do uczniów szkół średnich, w tym stu czternastu szkół objętych patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej. Obecna edycja była trzynastą z kolei. Łącznie w dwunastu edycjach konkursu wzięło udział ponad 12500 uczestników, niektórzy dwu- i trzykrotnie.
Celem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów, stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki.
Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IV TI Dominik Mitura.
Teresa Rymko

Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.