Zamówienia publiczne

uniewaznienie postepowania

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 271.1.2022.
Nazwa zadania: „Dostosowanie budynku internatu położonego w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 15 do  obowiązujących przepisów ppoż Etap – 1”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 350 000,00zł

Dyrektor Zespołu
Monika Bogdanowicz

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia 

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt techniczny

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiar etap 1

Specyfikacja

Załączniki do projektu

zal nr_1 do SWZ

zal-nr_2-do-SWZ

zal-nr_2A-do-SWZ

zal-nr_2B-do-SWZ

zal-nr_2C-do-SWZ

zal-nr_2D-do-SWZ

zal-nr_3-do-SWZ

zal-nr_4-do-SWZ

zal-nr_5-do-SWZ

zal-nr_6-do-SWZ

zal-nr_7-do-SWZ

zal-nr_8-do-SWZ