Wywiadówki i RP

Wywiadówki:
 09 września 2021 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych
 18 listopada 2021 r. godz. 16.00 – wszyscy,
 20 stycznia 2022 r. godz.16.00 – wszyscy,
 07 kwietnia 2022 r. godz. 16.00 – wszyscy,

Rady pedagogiczne:
14 września 2021 r. – nadzór pedagogiczny,
14 października 2021 r. – plany pracy,
18 stycznia 2022 r. – klasyfikacyjna I półrocze,
26 kwietnia 2022 r. – klasyfikacyjna klas 4 technikum,
21 czerwca 2022 r. – klasyfikacyjna roczna,
24  czerwca 2022 r. – podsumowująca.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach informuje, że działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603), biorąc pod uwagę warunki lokalowe szkoły i potrzeby społeczności lokalnej, ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 w następujących terminach:
 

12 listopada 2021r.
2 maja 2022 r.
4 maja 2022 r.
5 maja 2022 r.
6 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

Zobacz kalendarz roku szkolnegoKalendarz roku szkolnego