Wywiadówki i RP

Wywiadówki:
 08 września 2022 r. – Zebranie rodziców klas pierwszych i czwartych po gimnazjum oraz przedstawicieli Rad  Rodziców z poszczególnych klas. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców.
 15 listopada 2022 r. godz. 16.00 – wszyscy.
 19 stycznia 2023 r. godz. 16.00 – wszyscy.

 

Rady pedagogiczne:
13 września 2022 r. – nadzór pedagogiczny, plany pracy
14 października 2022 r. – szkolenie Rady Pedagogicznej,
17 stycznia 2023 r. – klasyfikacyjna I półrocze,
25 kwietnia 2023 r. – klasyfikacyjna klas 4 technikum po gimnazjum,
20 czerwca 2023 r. – klasyfikacyjna roczna,
23  czerwca 2023 r. – podsumowująca.