Wywiadówki i RP

spotkania z rodzicami
7.09.2023 r., godz. 1600:
klasy 1 i klasy 5 oraz Rada Rodziców
– program profilaktyczno-wychowawczy,

16.11.2023 r., godz. 1600: wszystkie klasy,
8.02.2024 r., godz. 1600: wszystkie klasy,
11.04.2024 r., godz. 1600: wszystkie klasy.

 

rady pedagogiczne:
12.09.2023 r., godz. 15.15: plan pracy, nadzór pedagogiczny, program
profilaktyczno-wychowawczy,
XX.10.2023 r., szkoleniowa – termin oraz tematy szkoleń zostaną podane
na radzie 12.09.2023 r.,
18.01.2024 r., godz. 15.15: klasyfikacyjna za pierwsze półrocze,
sprawozdanie z nadzoru za 1. semestr,
23.04.2024 r., godz. 15.15: klasyfikacyjna klas kończących szkołę,
18.06.2024 r., godz. 15.15: klasyfikacyjna roczna,
21.06.2024 r., podsumowująca, sprawozdanie z nadzoru.