Wykaz czynności dodatkowych nauczycieli – 2023-2024

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj czynności
1. Daniel Chruściel Organizacja zawodów sportowych
2. Marta Cichocka Organizacja zawodów sportowych, Samorząd Szkolny
3. Andrzej Cichocki Organizacja zawodów sportowych, prowadzenie apeli szkolnych
5. Alicja Czerniak Wydruki komputerowe na rzecz szkoły, analiza wyników egzaminu maturalnego, aktualizacja strony internetowej.
4. Orlando Habiński Dziennik elektroniczny Librus
     
6. Sylwia Jarzębowicz- Sudujko Opieka nad pracownia hotelarską, administrator strony szkoły na Facebooku, obsługa gastronomiczna imprez szkolnych i konferencji, koordynacja współpracy z hotelami w ramach realizacji zajęć praktycznych
7. Teresa Rymko Przewodnicząca komisji przedmiotów matematyczno-fizycznych
8. Alina Mikołajczyk Wystrój szkoły, organizacja apeli szkolnych.
9. Iwona Pieniak Opieka nad Samorządem Uczniowskim, organizacja apeli szkolnych, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, Komisja Mieszkaniowa
10. Grygorowicz Iwona Przewodnicząca komisji przedmiotów zawodowych, koordynator programu ”Zwolnienie z teorii”
11. Anna Nowoszyńska-Ejlak Przewodnicząca zespołu przedmiotów przyrodniczo – sportowych, praca w komisji mieszkaniowej i komisji do spraw statutu szkoły,
     
13. Elżbieta Klimus Opiekun pocztu sztandarowego (udział w uroczystościach), Szkolne Koło Wolontariatu Mechanicy- Ratownicy, comiesięczne wyjazdy na Czwartki z humanistyką na UWM.
14. Jerzy Zając Opiekun kursów CKZ (Centrum Kształcenia Zawodowego),
15. Mariola Maciejewska Opiekun szkolnego koła PCK, koordynator do spraw zdrowia w szkole, opiekun Klubu Nasza Ziemia w szkole.
16. Sylwia Kapturska Przewodnicząca komisji przedmiotów humanistycznych, Komisja Statutowa, Koordynator MDJO oraz propagator Patronów Roku ustanawianych przez Sejm RP.
17. Robert Kapturski Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego. Organizacja Konkursu Języka Niemieckiego.