Wykaz czynności dodatkowych nauczycieli – 2020-21

Wykaz czynności dodatkowych nauczycieli
w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj czynności
1. Daniel Chruściel Organizacja zawodów sportowych
2. Marta Cichocka Organizacja zawodów sportowych, Samorząd Szkolny
3. Andrzej Cichocki Organizacja zawodów sportowych,

członek Komisji Socjalnej, prowadzenie apeli szkolnych

5. Alicja Czerniak Wydruki komputerowe na rzecz szkoły, analiza wyników egzaminu maturalnego, aktualizacja strony internetowej
7. Orlando Habiński Praca w komisji socjalnej, dziennik elektroniczny Librus
8. Danuta Maroska Szkolny koordynator konkursu matematycznego KANGUR, organizacja wykładów WAT
9. Mirosław Kopytko Organizacja dyżurów w szkole.
10. Sylwia Jarzębowicz- Sudujko Opieka nad pracownia hotelarską, administrator strony szkoły na Facebooku, obsługa gastronomiczna imprez szkolnych i konferencji, koordynacja współpracy z hotelami w ramach realizacji zajęć praktycznych
11. Teresa Rymko Przewodnicząca komisji przedmiotów matematyczno-fizycznych
12. Alina Mikołajczyk Wystrój szkoły, organizacja apeli szkolnych.
13. Iwona Pieniak Opieka nad Samorządem Uczniowskim, organizacja apeli szkolnych, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, Komisja Mieszkaniowa
14. Grygorowicz Iwona Przewodnicząca komisji przedmiotów zawodowych, koordynator programu ”Zwolnienie z teorii”
15. Anna Nowoszyńska-Ejlak Przewodnicząca zespołu przedmiotów przyrodniczo – sportowych, praca w komisji mieszkaniowej, komisja do spraw statutu szkoły,
17. Iwona Jedwabnik Zespół wychowawczy, komisja zdrowotna
19. Elżbieta Klimus Opiekun pocztu sztandarowego (udział w uroczystościach), Szkolne Koło Wolontariatu Mechanicy- Ratownicy, comiesięczne wyjazdy na Czwartki z humanistyką na UWM, opieka nad szatniami,
20. Jerzy Zając Opiekun kursów CKZ (Centrum Kształcenia Zawodowego),
22. Mariola Maciejewska Opiekun szkolnego koła PCK, koordynator do spraw zdrowia w szkole, opiekun Klubu Nasza Ziemia w szkole, Koordynator certyfikatu ”Szkoła przyjazna środowisku”
23. Sylwia Kapturska Przewodnicząca komisji przedmiotów humanistycznych, Komisja Statutowa, Koordynator MDJO oraz propagator Patronów Roku ustanawianych przez Sejm RP.
24. Robert Kapturski Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego. Organizacja Konkursu Języka Niemieckiego.
25. Lilla Szewczyk Koordynator certyfikatu ”Szkoła wierna dziedzictwu”