Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1 września 2022 r.
14 października 2022 r. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2022r. – dzień wolny od zajęć

11 listopada 2021 r. Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy

Zimowa przerwa świąteczna:
23 grudnia 2022 -31 grudnia 2022 r.
01.01.2023r. – Nowy Rok – dzień wolny od pracy

06 stycznia 2023 r. Święto Trzech Króli- dzień wolny od pracy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2017 i 2012,
sesja – zima 2023:

* część pisemna:  11 stycznia 2023 r.
* Część praktyczna:
Model „d” – 10 stycznia 2023 r.
Model „w”, „wk” i „dk” – 12 stycznia – 6 lutego 2023 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – FORMUŁA 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2019,
sesja – zima 2022:

* Część pisemna 11 – 15 stycznia 2022 r.
* Część praktyczna
Model „d” 10 stycznia 2022 r.
Model „w”, „wk” i „dk” 12 stycznia – 6 lutego 2022 r.
Harmonogram dla kwalifikacji – kliknij niżej
HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – FORMUŁA 2019

Ferie zimowe:  24 stycznia 2022 r. – 06  lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:  14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasie IV technikum: 
29 kwietnia 2022r.

Święto Pracy 1 maja 2022r. (niedziela)
Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od pracy: 03 maja 2022 r.

Egzamin maturalny: 04 maja 2022 r. – 23 maja 2022 r.
4 maja 2022 r. środa język polski – pp.
5 maja 2022 r. czwartek matematyka – pp.
6 maja 2022 r. – piątek język angielski – pp.
harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie z informatyki

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 04 maja 2022 r. – 06 maja 2022 r.
Boże Ciało – dzień wolny od pracy: 16 czerwca 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych:  17 czerwca 2022 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2017 i 2012,
sesja – lato 2021:

* część pisemna:  czerwiec 2022 r.
*część praktyczna:   czerwiec –   lipiec 2022 r.
harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 24 czerwca 2021 r.
Ferie letnie – wakacje:  25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.